Váltó-sáv Alapítvány

Coaching bűnelkövetőkkel – a közösségi bűnmegelőzés alapjai (2018. 10. 11.)

 

A műhelymunka keretében tisztáztuk, hogy a bűnmegelőzés bár elsősorban a köztudat szerint a rendvédelmi szervek feladata, mégis, össztársadalmi cél és feladat is egyben.

 

A 2013. évi CCXL. (Bv.) törvény a büntetés-végrehajtás feladatának (is) tekinti a reintegrációt:

 

• A szabadságvesztés végrehajtásának célja az ítéletben meghatározott joghátrány érvényesítése, valamint a büntetés-végrehajtás alatti reintegrációs tevékenység eredményeként annak elősegítése, hogy az elítélt szabadulása után a társadalomba sikeresen visszailleszkedjen és a társadalom jogkövető tagjává váljon.” (83.§ (1))

• A reintegrációs tevékenységet az elítélt személyéhez igazodó szakmai módszerekkel végzi. … A szabadságvesztés végrehajtása során biztosítani kell, hogy az elítélt önbecsülése, személyisége, felelősségérzete fejlődhessen, és ezáltal felkészüljön a szabadulás utáni, a társadalom elvárásának megfelelő önálló életre.” (83.§ (3))

 

Mindez elsősorban a szociális munka eszköztárával valósul meg: egyéni tanácsadás, mentorálás, csoportmunka, családi csoportok és konzultációk, szociális kompetencia fejlesztés, oktatás/képzés, tréning, első interjús beszélgetés, motivációs beszélgetés, szükségletfelmérés, diagnózis, esetkonferenciák, szociális kompetencia fejlesztő és/vagy életvezetési és/vagy szabadulásra felkészítő csoportok, praktikus beavatkozások és ügyintézések, szociális támogatási lehetőségek. Kulcsszavak: TANÁCSADÁS, KONZULTÁCIÓ, MENTORÁLÁS, ahol törekedni lehet a partneri viszonyra, mégis, a valóságban alá- és fölérendeltégi viszony alakul ki segítő és segített között.

 

A következő lépésben tisztáztuk a szemlélet, módszer és az eszköz fogalmait.

 

• A szemlélet az a mód, hogy valaki bizonyos kérdéseket és/vagy jelenségeket szemlél, ami valamely világnézethez/ideológiához/filozófiához kötődik. Ide tartozik az ennek alapján kialakított látásmód, felfogás, nézet, megközelítés, folyamat implementáció, stb.

 

• Módszerről akkor beszélünk, ha egy cél elérése érdekében tudatosan felhasználunk egy általunk kiválasztott alkalmazási módot. Gyakorlati folyamat, eljárás, ügymenet, amellyel egy feladatot elvégzünk, eredményességre törekszünk, és ennek az eredmények az eléréséhez választjuk az alkalmazási módot. Következetes és tudatos eljárásként értelmezhető.

• Az eszköz egy cél eléréséhez szükséges tevékenység, mely a módszer részét képezheti, vagy attól független, de az adott cél érdekében jól alkalmazható .

 

Kérdés, hogy a coachingot hogyan és miként alkalmazzuk a munkánkban: szemlélet? Módszer? Eszköz?

 

Tisztáztuk a coaching néhány alapvetését:

 

• A megoldásokról való kommunikáció/beszéd megoldásokat hoz.

• - Mindig erőforrásokat keres, kutat, fedez fel, mutat meg.

• - Lehetséges, megcélzott jövő felfedezése, "gondolati" körüljárása.

• - Mi az, ami már most működik.

• - Az ügyfél/kliens saját élete szakértője.

• - Ami jól működik, azt NE javítsuk meg!

• - Ha valami jól működik, azt csináljuk gyakrabban!

• - Ha valami NEM működik, csináljuk másként!

• - A változás folyamatos és elkerülhetetlen.

• - Keressük a pozitív változásokat!

• - A jövőre van hatásunk.

• - A kis lépések nagy változásokhoz vezethetnek.

• - A megoldásnak mindegy, honnan jön a probléma.

• - A problémák alól mindig akadnak kivételek, nemcsak problémák történnek.

 

De itt is merülhetnek fel problémák, akadályok, amelyekre egyrészt felkészülhetünk, másrészt a gyakorlat során dolgozhatunk ki erre vonatkozó megoldásokat:

 

• Erőforrások feltárása, ami már működik, célzott jövő – nyelvi kompetencia

• Bernsteini korlátozott kód

• „Kész” válaszok

• Ami már működött: bűnelkövetés

• Ami vágyott: nem reális

• Szignifikáns személyek bevonása – módszertan kérdése (ki a „főszereplő”? miért ültünk össze?)

• Omnipotens segítő

• Tanácsadás, konzultáció, mentorálás – „átcsúszás”

• Büntetés-végrehajtás rendszere: szervezés, „ellendolgozik”.