Váltó-sáv Alapítvány

8. Műhelymunka

 

2020. július 10.

 

Továbbképzési és szemléletformáló programok tapasztalatai. Segédanyagok (tematika, ismeretanyag stb.) korrekciója a megvalósítás és kipróbálás után.

 

A KultúrÁsz Közhasznú Egyesület és a Váltó-sáv Alapítvány munkatársai prevenciós műhelymunkát tartottak az EFOP-5.2.1-17-2017-00003 azonosítószámú, A közösségi bűnmegelőzés modellje című pilotprojekttel kapcsolatban 2020. július 10-én Debrecenben. A kialakult járványügyi helyzet prevenciós intézkedéseit szigorúan figyelembe véve összesen 7 fő vett részt az alkalmon, képviselve a 2 szervezetet.

A műhelymunka elsődleges célja a KultúrÁsz Közhasznú Egyesület által elindított Ifjúsági Bűnmegelőző Közösségszervező Programhoz kapcsolódó képzési és továbbképzési programok által szerzett tapasztalatok átbeszélése volt. A programba bevont fiatal célcsoporttagok Kortárs játékvezető és közösségsegítő képzésen vettek részt 5 alkalommal. Az általános iskolás korosztály alkalmanként 3 óra, míg a többi korcsoport alkalmanként 6 óra időtarartamban szerzett hasznos és érdekes információkat internet- és médiabiztonság, illetve közösségfejlesztés témakörében.  A foglalkozásvezetők és a mentortanárok visszajelzése alapján releváns konzekvenciák levonására volt lehetőség a képzés jövőbeni lebonyolítási lehetőségeivel kapcsolatban. A projekt megvalósítása során a KultúrÁsz Közhasznú Egyesület megvalósít egy 30 órás PAT képzést, Ifjúsági Bűnmegelőző Közösségszervező Program címmel, az együttműködő oktatási intézmények pedagógusainak körében összesen 40 fő részvételével. A továbbképzést eddig egy csoport részére volt lehetőség megtartani, az ő visszajelzésük alapján a képzési tartalom gyakorlati hasznosíthatósággal és aktualitással bír, mely segíti jövőbeni munkájukat. A pedagógus akkreditált képzést a további 3 csoport részére digitális formában tervezzük kivitelezni a kialakult pandémia miatt.  A képzéseken túl folyamatos kalkuláció történik a programok újratervezését és újragondolását illetően, mivel a személyes találkozások kerülésének érdekében az Ifjúsági Bűnmegelőzési Közösségszervező Program 2020. tavaszával felfüggesztésre került, melynek újraindítását 2020. őszével tervezzük.