Váltó-sáv Alapítvány

Prevenciós módszertani eszközök és megoldások kialakítása (2018.07.27.)

 

A KultúrÁsz Közhasznú Egyesület és a Váltó-sáv Alapítvány szakemberei megtartották első közös prevenciós műhelymunka alkalmukat az EFOP-5.2.1-17-2017-00003. azonosítószámú, A közösségi bűnmegelőzés modellje című Pilot projekt kapcsán 2018. július 27-én Debrecenben. A KultúrÁsz a projektben a prevenciót tűzte ki célul és főleg a fiatalabb, hátrányos helyeztű korosztályra koncentrál: általános iskolásokat, középiskolásokat és felsőoktatásban résztvevő hallgatókat szólít meg elsődlegesen. Ennek tükrében ennek a találkozónak központi témája azoknak a prevenciós módszereknek, eszközöknek az átbeszélése, mely hatékony megoldási lehetőséget biztosíthat ebben a projektben. A választott módszerek között szerepel a közösségszervezés, média- és drámapedagógia, valamint a gamification.

A közösségszervezés módszerének célkitűzése az, hogy növelje a társadalmi aktivitást, erősítse a közösségi szerepvállalást és magasabbra szintre emelje az együttműködés kultúráját. Abból a megállapításból indultunk ki, hogy a közösségnek védő, segítő, támogató szerepe van, amely képes az egyént megvédeni az elmagányosodástól, a céltalan létezéstől, a deviáns szubkultúrákhoz csapódástól, az egészség- és környezetromboló tevékenységek felé fordulástól, bűnelkövetéstől és az áldozattá válástól is.

A média- és drámapedagógia módszerénél abból indultunk ki, hogy a fiatalok szabadidejét a televízió és az internethasználat dominálja. Célunk a szemléletformálás, példákon, elemzéseken keresztül szeretnénk „tudatos médiahasználati készségeket” kialakítani, erősíteni a fiatalokban. Ezeknek a tükrében projektünk egyik központi eleme a bűnmegelőzési szolgáltatások fejlesztése, amelyben kiemelt szerepet szánunk az ifjúsági közösségeknek, valamint a kortárscsoportokban fiatalok bevonásával végzett bűnmegelőzési tevékenységek ösztönzésének média- és drámapedagógiai módszerekkel, elsődlegesen a médiamanipuláció és az internetbiztonság témakörében.

A gamification módszere alatt azt a folyamatot értjük, amelynek során a játékokban meglévő pszichológiailag motiváló elemeket és mechanizmusokat egy nem játékszerű közegbe építjük be, azzal a céllal, hogy az adott folyamatokat érdekesebbé és hatékonyabbá tegyük. A jelenlegi projekt keretében a játékosítás elvére építve, közösségi folyamatokat generáló és egyben a bűnmegelőzéssel kapcsolatos ismereteket közvetítő játékokat fejlesztünk 3 formában: táblajáték, óriás társasjáték, online játék.

Ezen módszerek együttesének előnyeit kihasználva tervezzük a jövőben egy komplex Ifjúsági Bűnmegelőzési Közösségszervező Program lebonyolítását 50 kiválasztott fiatallal együttműködve.