Váltó-sáv Alapítvány

11. Prevenciós műhelymunka

 

2021. november 29.

 

A pilot program főbb adaptálási lehetőségei

 

A KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 2021. évi utolsó prevenciós műhelymunkájára került sor 2021. november 29-án az EFOP-5.2.1-17-2017-00003 projektben. A Szakmai tervben meghatározott műhelymunka témája volt: az esetleírások, interjúk, együttműködési kapcsolódások megvitatása, feldolgozása.

Ennek keretében a műhelymunka résztvevői a pilot program és ezen belül különösen az Ifjúsági Bűnmegelőző Közösségszervező Program adaptálhatóságának lehetőségeit gondolták át.

A műhelymunka során az alábbi főbb alkalmazhatósági területeket érintették:

 

- Az oktatási rendszer bármely szintjén órai keretek (média, osztályfőnöki, informatika, etika óra) között

- Az oktatási rendszer bármely szintjén szakkör, tematikus iskolai hetek/napok, tematikus táborok, tanulmányi

   kirándulások alkalmával

- Civil szervezetek célszerinti szakmai tevékenységeiben (bűnmegelőzéssel, közösségszervezéssel, ifjúsági

   célcsoporttal foglalkozó szervezetek)

- Közösségi rendezvények alkalmával (pl.: fesztiválok)

- Érzékenyítés módszertanaként

- Szülői tájékoztatók alkalmával

- Pedagógus továbbképzések formájában