Váltó-sáv Alapítvány

Életkori sajátosságok figyelembe vétele a prevenciós munkában és módszertanban (2018.10.11.)

 

Megvalósult az idei év utolsó prevenciós műhelymunkája az EFOP-5.2.1-17-2017-00003 azonosítószámú  A közösségi bűnmegelőzés modellje című projekt kapcsán. A találkozóra újra Debrecenben, 2018. október 11-én került sor, ahol azt a kérdéskört beszéltük meg, hogy a prevenciós munkát és módszereket milyen módon befolyásolják az érintett célcsoportok életkori sajátosságai.

 

Elsőként konkretizáltuk a célcsoportokat (összesen min. 40 fő, de tartalék résztvevőkkel együtt tervezetten 50 fő):

• 12 fő 6-7. osztályos általános iskolás tanulók

• 12 fő 10-11. osztályos középiskolás tanuló

• 13 fő iskolarendszerű felnőttoktatásban tanuló

• 13 fő egyetemista.

 

A Felhívással összhangban a célcsoportok hátrányos helyzetűek. Mindezek tükrében vizsgáltuk a célcsoportok főbb fejlesztési céljait, amit összhangba állítottunk az Ifjúsági bűnmegelőző közösségszervező programunkkal:

• az ifjúsági korosztályok, különösen a hátrányos helyzetűek formális és nem formális közösségi aktivitásának növelése;

• a célorientált közösségi aktivitások felé elmozdulók bekapcsolása a helyi társadalmi, társadalomépítő folyamatokba a közösségfejlesztés eszközrendszerével, illetve az apolitikus attitűd megváltoztatásával;

• az önkéntes munkával és a civil aktivitással kapcsolatos minták közvetítése;

• a korosztályok média- és internetbiztonsággal kapcsolatos ismereteinek bővítése, különös tekintettel az ifjúsági korosztályokra kiemelten veszélyes „cyberbűnözésre”;

• a tudatos, jogkövető, a tettekért felelősséget vállaló magatartás kialakításának elősegítése.

 

Végezetül összegyűjtöttük azokat a vizsgálni és mérni kívánt kompetenciaterületeket az egyes korosztályokhoz kapcsolódóan, amelyek mentén visszajelzést kaphatunk az alkalmazott módszerek hatékonyságáról.