Váltó-sáv Alapítvány

7. Prevenciós műhelymunka

 

2020. február 22.

 

Három prevenciós eset feldolgozása, megbeszélése (esetmegbeszélés) műhelymunka keretében az ifjúsági bűnmegelőző közösségszervezés kontextusában

 

A KultúrÁsz Közhasznú Egyesület és a Váltó-sáv Alapítvány munkatársai prevenciós műhelymunkát tartottak az EFOP-5.2.1-17-2017-00003 azonosítószámú, A közösségi bűnmegelőzés modellje című pilotprojekttel kapcsolatban 2020. február 22-én Debrecenben.

A műhelymunka célja a KultúrÁsz Közhasznú Egyesület által elindított egyéves Ifjúsági Bűnmegelőző Közösségszervező Program első felének módszertani értékelése, olyan visszajelzések és konkrét esetek megbeszélése, amely az érintett célcsoport tagjaival kapcsolatosak. Három programelem valósult meg a program első felében: 3 napos Ifjúsági bűnmegelőzési közösségszervező tábor, 5 alkalmas Kortárs játékvezető és közösségsegítő képzés és 5 alkalmas Bűnlegelőzési esetgyakorlat. A programokon összesen 48 fiatal vett részt, akik a programok alkalmával lehetőséget kaptak arra, hogy az Internet- és médiabiztonság területén tovább mélyítsék ismereteiket, olyan szakemberekkel és intézményekkel ismerkedjenek meg, amik szorosan kapcsolódnak az adott témakörhöz. Tapasztalatot szerezhettek olyan módszerek és eszközök kapcsán, melyek a kortárssegítés és közösségfejlesztés érdekeit képviselik. Minden szakmai érdem mellett az egyik legfontosabb eredmény pedig azoknak a csoportoknak, közösségeknek a létrejötte és megerősödése, melyet a programban való részvétel tett lehetővé. A műhelymunka alkalmon azok a mentortanárok is részt vettek, akik a 4 célcsoport motiválásáért, tájékoztatásáért és a program zavartalan lefolyásáért vállaltak felelősséget. Ők véleményezték az eddig megvalósult alkalmakat, tolmácsolva azokat a visszajelzéseket, amik a fiataloktól származtak. Részleteztünk és kielemeztünk kiemelt eseteket, melyek tanulságosak a program jövőbeni lebonyolításával kapcsolatosan.

A szakmai beszélgetés hasznos és pozitív visszajelzések jegyében valósult meg, melyekre alapozva még hatékonyabban tudjuk elindítani a program második felének szakmai tartalmát.