Váltó-sáv Alapítvány

6. Prevenciós műhelymunka

 

2019. október 29.

 

Elkészült képzési és továbbképzési programok megvitatása, korrekciója, minősítések elindítása

 

A KultúrÁsz Közhasznú Egyesület és a Váltó-sáv Alapítvány munkatársai prevenciós műhelymunkát tartottak az EFOP-5.2.1-17-2017-00003 azonosítószámú, A közösségi bűnmegelőzés modellje című pilotprojekttel kapcsolatban 2019. október 29-én Debrecenben.

A műhelymunka célja a KultúrÁsz Közhasznú Egyesület által felkért Nullpont Kulturális Egyesület által szervezett 30 órás akkreditált Pedagógus-továbbképzési program ismertetése, átbeszélése. A képzési program célja az Ifjúsági Bűnmegelőző Közösségszervező Program módszertani bemutatása, annak alkalmazhatósága az oktatási intézmények gyakorlataiban, melynek fókusza a média- és internetbiztonság témája. A képzés célja, hogy a résztvevőkkel megismertessék a program alkalmazott módszereit, ezáltal ők is szert tehessenek annak alkalmazására, illetve a prevenciós tevékenység végzésére. A továbbképzés célcsoportját azok a köznevelésben dolgozó személyek képezik, akik rendelkeznek főiskolai pedagógus végzettséggel, illetve azok a pedagógiai munkát segítő szakemberek, akik felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek és közvetlenül segítik a nevelő, oktató munkát.

A képzés végére a résztvevő megismeri az Ifjúsági Bűnmegelőző Közösségszervező Program módszertanát, felépítését, illetve főbb tapasztalatait és alkalmazási területeit. Tájékozódik a média- és internetbiztonság alapvető kérdéseiről és képessé válik arra, hogy a tanulóit is felkészítse a digitális tanulási környezetben a biztonságos és tudatos internethasználatra. Képessé válik a közösségfejlesztési ismeretek birtokában a tanulói közösségek fejlesztésére.

A képzés egy vizsgamunkával zárul, mely a megszerzett gyakorlati ismereteket foglalkozási tervben összegzi, internetbiztonság vagy médiabiztonság témában. A vizsgamunka minimum 2x45 perces foglalkozási terv, amelyben megjelennek az aktív tanulás elemei, illetve a digitális eszközök.

A nap további részében véleményeztük a képzés módszerét, illetve további ötletek javaslatára is lehetőség nyílt.