Váltó-sáv Alapítvány

9. Műhelymunka

 

2020. szeptember 24.

 

Együttműködések más szervezetekkel, szakmai szereplőkkel: három prevenciós eset feldolgozása, megbeszélése (esetmegbeszélés együttműködés fókusszal)

 

A KultúrÁsz Közhasznú Egyesület és a Váltó-sáv Alapítvány munkatársai prevenciós műhelymunkát tartottak az EFOP-5.2.1-17-2017-00003 azonosítószámú, A közösségi bűnmegelőzés modellje című pilotprojekttel kapcsolatban 2020. szeptember 24-én Debrecenben. A két szervezetet összesen 8 kolléga képviselte.

A műhelymunka központi témája a projekt kapcsán kötött együttműködések vizsgálata. A KultúrÁsz Közhasznú Egyesület a projekt központi elemeként elindított egy Ifjúsági Bűnmegelőző Közösségszervező Programot, amelyet 4 oktatási intézmény együttműködésében tervezett megvalósítani az oktatási rendszer különböző szintjein. A kialakult járványügyi helyzet következtében sajnos az egyik iskola helyett új partner bevonása válik szükségessé. A szakmai együttműködést nem csak a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Pélyi Petőfi Sándor Tagiskolája, a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium, a nagykállói Mátészalkai SZC Budai Nagy Antal Szakgimnáziuma, a hevesi Eötvös József Református Oktatási Központ és a Debreceni Egyetem BTK NI Művelődéstudományi és Humán Tanulmányok Tanszék oktatási intézmények képviselik a projekt megvalósítása során. Ugyanis együttműködési megállapodás került megkötésre szakmai szervezetekkel, amelynek képviselői a projekt szakmai tevékenységeiben megvalósítóként vesznek részt: Nullpont Kulturális Egyesület, Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, Életvonal Alapítvány. Az intézményi háttértámogatás mellett jelentős szerepet töltenek be azok a szakemberek, akik magánszemélyként kerülnek bevonásra különböző foglalkozások, előadások megtartásának és a hatásmérési eljárások lebonyolításának céljából. Az együttműködő partnerektől folyamatos visszajelzést kérünk a programok megvalósítását követően, valamint a bevont fiatalok véleményének megismerésére is hangsúlyt fektetünk. A meghatározó eseteket, jó gyakorlatokat értékeljük, és vizsgáljuk a kollégákkal. A képzéseken ismételten elővettük a tervezett programok megvalósításával kapcsolatos lehetőségeket és intézkedéseket, mivel a személyes találkozások kerülésének érdekében a szüneteltetett Ifjúsági Bűnmegelőzési Közösségszervező Programot 2020. október 01-jével tervezzük újraindítani.

A szakmai beszélgetés proaktív és jó hangulatú volt.