.
  
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 


 
 

 

Magdolna Klub a hátrányos helyzetű nők számára

 

A Józsefvárosi Önkormányzat a 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 121. § (1) bekezdés b) pontja alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le 2014. évben „Megbízási szerződés keretében „Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III.” (azonosító szám: KMOP-5.1.1/B-12-4-2012) „G2/6 – „Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabilitációja” projekt keretében „Magdolna Klub a hátrányos helyzetű nők számára” szolgáltatás megszervezése és biztosítása” megnevezéssel. A nyertes ajánlattevő a Váltó-sáv Alapítvány lett. Projektidő: 2014. 07. 01. - 2015. 05. 30.
A projekt célja komplex szolgáltatás biztosítása a Magdolna-negyedben jelentős számban élő, sérülékeny társadalmi csoportokhoz tartozó nők – fogvatartásból szabadultak, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalanok, mélyszegénységben élők, prostituáltak, stb. – mentálhigiénés gondozás, munkaerő-piacra történő visszavezetése megvalósítására, melynek módszerei a foglalkoztatási rehabilitáció, a szociális/segítő munka eszköztára, továbbá egyéb, releváns módszer (közösségfejlesztés, szabadidő strukturálás, tanulás/képzés/fejlesztés stb.).

E célból közösségi tér kialakítása és berendezése, amit napi rendszerességgel igénybe vehetnek a célcsoport tagjai. A közösségi térben segítő szakember biztosított, aki nyitva tartási időben rendelkezésre áll, támogató/segítő beszélgetéseket folytat, felmerülő problémákat közösen old meg a kliensekkel, stb. A közösségi tér a következő kötelező funkciókat látja el:

  • munkaerő-piacról kiszorult nők számára rehabilitációs foglalkozás biztosítása,
  • lakossági kertrész művelése (ehhez megfelelő kertrészen/helyszínen),
  • pszichoszociális rehabilitáció,
  • közös főzés, élelmiszertartósítás, étkezés.

 

A közösségi tér kialakítása a Magdolna utcában az önkormányzat által rendelkezésre bocsájtott ingatlanban történik (1085 Budapest, Magdolna u. 47.)

 

 

 

 

 
 


HankookUnlocked projekt logo