Szakmai beszámoló (2013. 08. 01. – 2014. 10. 31.)

1. Munkaerő-piaci képzések:
- ECDL-képzés (12 fő): 2014. 05. 09-én indult, ezt megelőzte 2014. 03. 19-től heti két alkalommal történő csoportos kiválasztási folyamat. A képzés 4 modulos, a CONTROLLTraining Továbbképző Központ Kft. bonyolította le. A képzés és a vizsgák lezáródtak a 2014. 08. 31-ei utóvizsgával. 10 fő tett sikeres vizsgát, kapott tanúsítványt és ECDL vizsgakártyát.

 

2. A képzéseken résztvevők folyamatos kompetencia fejlesztése képzési időben/alatt, továbbá gyakoroltatás biztosítása számukra/velük képzési időn kívül (VSA). Emellett az oktatók kérésére a célcsoporttagok alacsony kompetenciája miatt a képzéseken az oktató munkáját segítendő két VSA munkatárs volt jelen (személyre figyelés, segítségnyújtás a célcsoporttagoknak, oktatónak problémák és kérdések megoldása esetén, stb.).

 

3. Gimnáziumi program biztosítása a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben lévő fogvatartottak számára. Résztvevők száma jelenleg: 7 fő. A gimnáziumi program osztályozó vizsgái 2015 januárjában várhatóak.

 

4. Az ECDL képzés tapasztalatira épülve 2014. 10. 22-én 10 alkalma (1 alkalom/2óra) alapozó, digitális kompetencia fejlesztő csoport indult, kifejezetten az igen alacsony kompetenciájú, az informatikai világgal csak igen kis részben, vagy nem találkozó fogvatartotti célcsoport számára. Résztvevők száma: 10 fő.

 

5. A projekt keretén belül 2014. 05. 28-ával a Váltó-sáv Alapítvány felnőttképzési nyilvántartásba vétele megtörtént, 1 program akkreditációjával: Fókuszban a kompetenciák (kompetencia fejlesztő program, 20 órás). A 2014. 08. 19-ei határozat alapján képzési programjainkat két további programmal bővítettük: Kortárs/sorstárssegítő képzés (30 órás), ill. Tolerancia-erősítő, antidiszkriminációs képzés (10 órás). 2014. 09. 10-ével 12 fő részvételével indítottunk Kortárs/sorstárssegítő képzést a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben 12 fő részvételével. A képzés januárban fejeződik be. 2014. 11. 05-én pedig balassagyarmati irodánkban sor került a másik képzésre is 7 fő részvételével.

 

6. Szociális támogató szolgáltatások:

     a, Mentorálás, segítő kapcsolat (VSA) – minden bevont célcsoporttag számára biztosított. Jelenleg 41 főt mentorálunk, a teljes projektidő alatt 62 fő volt a mentoráltak száma.

  b, Szabadulásra felkészítés – Fókuszban a szabadulás csoport (a szociális munka eszköztárával) (VSA). Eddig 3 csoport valósult meg, összesen 52 fő részvételével.

 

  c, A családi kapcsolatok erősítését szolgáló, Skype-kapcsolat segítségével létrejövő beszélők megvalósítása folyamatos 2014. 04. 23-tól, heti rendszerességgel, közösségi kapcsolattartó segítségével. A skype-os beszélőn résztvevő hozzátartozók száma összesen: 64 fő. (A három hónap alatt 25 klienssel került kapcsolatba a VSA skype-os beszélő révén, de a 25 főből 7 fő már korábban is vett részt ezen programunkon.

   

  d, Családi Döntéshozó Csoportkonferencia lebonyolítása (BFB): A családi döntéshozó csoportkonferencia-foglalkozások előkészítése az előzetes ütemezésnek megfelelően megkezdődött. A projektelem végrehajtására alkalmas fogvatartottak (8 fő) kiválasztása folyamatban lett téve, közülük két fő esetében foglalkozások szervezése és végrehajtása megtörtént. A projektelem megvalósításában a Közösségi Szolgáltatások Alapítványa (KÖSZ Magyarország) vezetője, Negrea Vídia személyesen közreműködik, a csdcs-foglalkozásokat ő maga facilitálja. Aktualitás szerint további 5 fő esetében zajlik a csdcs-foglalkozásokra történő felkészülés, közülük 4 fő részére az egyéni érzékenyítő, előkészítő foglalkozás végrehajtásra került.

 

7. Munkahelykeresés, internetes álláskeresés, a célcsoport ilyen irányú motiválása

     INNO-Váltó-sáv Információs Bázis (VSA): fogvatartás alatt és szabadulás után, a szabaduláshoz és a munkaerő-piaci (re)integrációhoz szükséges ismeretek gyűjtése, tárolása, frissítése, ehhez támogatás biztosítása a célcsoporttagok számára. A projektidő alatt folyamatos, Nógrád megyei kliensek számára nyitott.

8. A kötelező tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása (VSA) – az önálló honlap kialakítása megtörtént (http://www.innovalto.valtosav.hu/), frissítése folyamatos. HÍRLEVÉL folyamatos. 2014. 09. 16-án a Civil Rádió Kapocs adásában (586. adás) 1 órában került sor a projekt és a VSA tevékenységeinek bemutatására. A 2014 októberi sajtóban pedig a Toleranciaerősítő, antidiszkriminációs képzésünkről jelentettünk meg hírt.

   

1 fő irodai asszisztens alkalmazása a Váltó-sáv Alapítványnál (a 6 hónapos foglalkoztatása 2014. 09. 05-én lejárt). 1 fő 500 órás informatikai képzésen résztvevő célcsoporttagot a Váltó-sáv Alapítvány alkalmazza 2014. 05. 19-től 8 órában (munkaszerződés1. már rendelkezett szabadulás után 2014. 03. 25. – 2014. 05. 16. tartamban), 1 fő munkaszerződéssel szaktudásának megfelelő alkalmazásba került 2014. 06. 15-től (500 órás informatikai képzést elvégzett). 1 fő bevont célcsoporttag munkaviszonya: 2013. 12. 12. – 2014. 04. 30. (4,5 hónap), 2014. 06. 10. – 2014. 09. 07. (az elvárt 6 hónapos munkaviszony a két időszak összeadásával megvalósult).

 

A projekttel elértek száma: 209 fő, ebből bevonásra került: 133 fő.

 

................................................