A projekt lényege szerint a Fővárosi Büntetés-végrehajtási intézet 3 objektumában (fizikailag elkülönült 3 helyszínen) kompetencia fejlesztő programokat valósítottunk meg előzetes és ítéletüket töltő fogvatartottak számára, kiegészítve kortárs/sorstárssegítő képzéssel, továbbá a strukturált szabadidő biztosításával. A fejlesztés/oktatás segítő kapcsolattal (=mentorrendszer) egészült ki (komplex szupportív, edukatív rendszer).
A 24 hónap  (2012. 01. 01. – 2013. 12. 31.) alatti projekttevékenységek a következők voltak:
Fókuszban a ... kompetencia fejlesztő csoport: 5 kompetencia terület fejlesztése (Fókuszban a megértés, Fókuszban a számok, Fókuszban az ismeretszerzés, Fókuszban a gondolkodás, Fókuszban az életvezetés) a szociális munka eszköztárával. Összesen 2 csoport valósult meg, az résztvevők száma 51 fő.
Fókuszban a munka 5 alkalmas csoportos fejlesztés: munkaerő-piaci ismeretek és az ahhoz szükséges kompetenciák fejlesztése. Résztvevők száma: 26 fő.
Fókuszban a szabadulás: 12 alkalmas csoportos munka: felkészítés/felkészülés a szabadulásra, a munka világára (csoportos foglalkozás biztosítása a szociális készségek, munkaerő-piaci ismeretek és az ahhoz szükséges kompetenciák fejlesztéséhez). Résztvevők száma: 15 fő.
Fókuszban az angol nyelv: angol nyelv tanítása/tanulása büntetés-végrehajtási intézetben, fogvatartotti célcsoporttal. A 24 hónap alatt folyamatosan működött, résztvevők száma: 195 fő.
Fókuszban az alkotás: strukturált szabadidő eltöltés biztosítása, manuális készség fejlesztése. Megvalósuló technikák: papír, szalvéta, origami, fonal, kumihimo, festés, díszítés, tészta, gomb, stb.; kisebb, kiküldhető ill. átadható ajándéktárgyak családtagoknak, szeretteiknek (családi és emberi kapcsolatok erősítése, alkotás közben folyamatos kommunikáció, beszélgetés, segítő munka és segítő kapcsolat alakítása). A technikákat, ötleteket gyűjtöttük és lefűztük. A projekt előrehaladtával egyre inkább az igen alacsony költségű, sőt, újrahasznosított technikák képezik a projekt fókuszát (környezettudatosság, fenntarthatóság). Résztvevők száma: 284 fő, ebből 197 legalább két alkalommal találkozott a VSA-val, ebből 88 fő nő (45 %)
A Fókuszban az alkotás elem része a Kreatív írás. A programelemen belül készült a kreatív írás elsajátítását segítő munkafüzet (terjedelem: 100 oldal A/5-ös). Emellett elkészült az eddigi alkotásokból egy antológia MONOGRAM címmel. Résztvevők száma: 64 fő

Váltó Program (9-10. évfolyam bemeneti kompetencia fejlesztés) - középiskolai tanulmányok és segítő munka egysége fogvatartás alatt. Ezen fejlesztés lebonyolítása a legnehezebb a speciális helyzet - előzetes letartóztatás - miatt, továbbá a tanulmányok folyamatosságának biztosítása más büntetés-végrehajtási intézetbe kerülés után nem megoldott jelen projektben. Résztvevők száma: 8 fő.
Váltó-Láz : szabadulásra felkészítő társasjáték és az ehhez kapcsolódó játékvezető képzésen (kortárs-sorstárssegítés) résztvevők száma: 15 fő volt. A játék célja, hogy játékosan, ugyanakkor didaktikusan, könnyen érthető formában vegye számba a szabadulás utáni első hónap teendőit, életfeladatait (szükséges dokumentumok beszerzése, a lakhatást és egyéb ,,életköltségeket", a munkakeresést, az önellátás kihívásait, a váratlan eseményeket, ill. a mindezeket megkönnyítő lehetőségeket). A játék 4 főre tervezett, játékvezetővel, akiknek képzése valósult meg a programban.
A célcsoporttagok egyéni mentori támogatása (egyéni segítő munka, segítő kapcsolat) büntetés-végrehajtási intézeten belül, mindhárom helyszínen folyamatos volt a projektidő alatt. Összesen 143 fő számára biztosítottunk mentort.
Váltó-sáv Információs Bázis működtetése folyamatos volt. A Bázis adattára 2012 decemberében a honlapunkra is felkerült, jelenleg is elérhető (http://www.valtosav.hu/tamop561_3_hirek_1.html).
Számadataink
A 24 hónap alatt 4455 órát töltöttek a munkatársak  büntetés-végrehajtási intézetben a program lebonyolításával. A projekt 2 civil szervezet (Váltó-sáv Alapítvány, Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért) konzorciumi partnerségében, továbbá 1 büntetés-végrehajtási intézet (Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet, 3 fizikailag elkülönült objektum) együttműködésével valósult meg. 10 féle programot biztosítottunk. A projekten belül 647 óra angoltanítás/tanulás valósult meg fogvatartottaknak, továbbá 496 óra kézműves foglalkozás, 752 óra mentorálás. 23 fő büntetés-végrehajtási szakember számára Antidiszkriminációs, tolerancia-erősítő tréning (Másság Alapítvány) lebonyolítására került sor. 2 kiállítást rendeztünk fogvatartottak alkotásaiból (2013 és 2014 decemberében), 1 összeállítás készült fogvatartottak írásaiból MONOGRAM címmel; 1 kiadvány segítő szervezetek és elérhetőségeikből (http://www.valtozas.valtosav.hu/kiadvanyok.html található). A projektidő alatt összesen 517 fő fogvatartottat értünk el (ebből 86 fő nő, azaz az elértek 17 százaléka). Ebből 143 fő bevont (aki számára egyéni fejlesztési terv készült), a bevontak (47/143), azaz 33 %-a nő. A 143 főből 140 fő, azaz 98 % az EFT-t teljesítők száma.
További információk: http://www.valtozas.valtosav.hu/