A 2011. 09. 01-én kezdődő ÁTVÁLTÓ-projektünk legfontosabb és megvalósult tevékenységei a következők voltak:

1. A projektbe bevont célcsoporttagokkal a program kezdetekor készített egyéni fejlesztési tervek háromhavonta felülvizsgálatra és aktualizálásra kerülnek.

2. A 2012 februárjától megkezdett OKJ-s képzések folyamatosan folytak, majd mindkét szakmaterületen – irodai asszisztens (OKJ 33 346 01 1000 00 00) és szakács (OKJ 33 811 03 1000 00 00) – képzések be is fejeződtek, ill. sor került a vizsgákra is, a bizonyítványok kiosztására (irodai asszisztens képzés vége: 2012. 09. 29., szakácsképzés vége: 2012. 09. 26.). Összesen 18 fő megszerezte a második jelentéstételi időszakban az  OKJ-s képzettséget (irodai asszisztens: 9 fő, szakács: 9 fő).

3. Mindkét szakma bemeneti kompetenciája a 10. évfolyam volt, így a 9-10. évfolyam is lezárult a második jelentéstételi időszakban, azaz 18 fő sikeres osztályozó vizsgákat tett a középiskola 9-10. évfolyamából (bizonyítvány kiállítója: Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola együttműködő partner).

4. A projekt teljes ideje alatt, így a jelentéstétel időszakában is heti egy alkalom / 2 óra egyéni és/vagy csoportos kompetencia fejlesztés biztosított a bevontaknak, továbbá heti egy alkalommal mentori beszélgetésre kerül sor (egyéni mentori támogatás). A kompetencia fejlesztő csoportokat csoportnapló, míg a mentori beszélgetéseket ún. mentornapló rögzíti. A szolgáltatások a projektidő alatt végig folytak, de egyéni kompetencia fejlesztés váltotta fel a csoportos formát.

5. Az irodai asszisztens képzést elvégzettek esetében büntetés-végrehajtási intézetben a képzés befejezése után is biztosított volt a heti-kétheti egy alkalommal történő gyakorlás, melyet a VSA-Megálló munkatársai bonyolítottak le.

6. 2012 júliusától folytattuk a gimnáziumi programot azok számára, akik a 10. évfolyam megszerzése után ezt igényelték. A gimnáziumi érettségire felkészítő programot 11 fő kezdte meg (18 főből, 61 %), de a szabadulásokkal és a képzések befejeződésével a középiskolai tanulási kedv folyamatosan csökkent, végül is senki nem jutott el az érettségi vizsgákig.

7. Havi egy alkalommal, minden hónap első keddi napján ún. projektkísérő stáb ült össze a konzorciumi tagok és az együttműködő partnerek részvételéve, egyeztetve a havi tevékenységeket, megbeszélve a felmerülő problémákat, ellátva közösen a projektmenedzsmenti feladatokat. Ez a rendszeresség 2014-ben megszűnt, a felmerülő feladatok egyeztetése telefonon/e-mailben zajlott.

8. Tájékoztatás/nyilvánosság keretében az összes vállalásunkat teljesítettük, úm.: HÍRLEVÉL (30 db a projektidő alatt), nyomtatott sajtó (összesen 4 db), sajtóközlemény (összesen 2 db), 2 db kisfilm, 2 db kiadvány (interneten is elérhető: Váltó-sáv Alapítványról, Praktikus ismeretek szabaduláskor), 1 db eredménykommunikációs kiadvány (interneten is elérhető), zárórendezvény (és annak dokumentációja).

9. A projektben résztvevő, sikeres OKJ-s vizsgát tett összes célcsoporttag szabadult (18 fő). Ebből 12 fő munkaszerződéssel, képzettségének megfelelően állást talált (5 fő szakács – ebből 2 fő 20 órás, 1 fő Ausztriában dolgozik mint szakács, 7 fő irodai asszisztens – pályázati indikátorszám: 9 fő). Közülük 5 fő munkaviszonya igazoltan meghaladja a 6 hónapot (4 fő irodai asszisztens, 1 fő szakács).

10. A Váltó-sáv Alapítvány és a Megálló Csoport Alapítvány félutas lakásaiban összesen 8 fő lakott a projektidő alatt (VSA: 6 fő, Megálló: 2 fő).

11. Szabadulás után elérhető szolgáltatásaink: heti egy alkalommal mentori beszélgetés, kompetencia fejlesztés, továbbá angol nyelvoktatás, szabadidős programok, a VSA infrastruktúrájának díjmentes használata. A célcsoporttagok igénybe vehetik a VSA jelen projekten kívüli szolgáltatásait is (pl. Charity Shop, kézműves programok, stb.).

Miután 3 fő szabadulási dátuma a tervezettől eltérően későbbre esett, a projektidőt szerződésmódosítási kérelemmel 2014. 07. 31-it meghosszabbítottuk.