.
  
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 


 
 
„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok”
Egészségnevelés és –fejlesztés, szemléletformálás a börtönben – TÁMOP 6.1.2/A-09/1-KMR-2010-0336A projekt rövid szakmai tartalma (projektidő: 2010. 12. 01. – 2011. 11. 30.)

A projekt célja az egészséges életmódhoz szükséges tudás és készségek megszerzésének támogatása egy speciális rizikócsoport (fogvatartottak és szabadultak) esetében, speciális színtéren (börtön), civil program megvalósításával. Főbb tevékenységek: egészségfejlesztési terv készítése, Fókuszban az egészség: csoport a börtönben (4 KMR börtönben 4 csoport a projektidő alatt), tájékoztató anyag/kiadvány összeállítása (2 fajta, példányszám: 200 db), segítő kapcsolat a célcsoporttal, eredmények mérése, összegző, zárótanulmány készítése. A projektbe 60 főt vonunk be, 80 %-uk eredményesen vesz részt, de az elértek száma jóval több lesz a kiadványok példányszáma és terjesztése miatt, valamint a „beporzás” módszerével. Kiemelten kezeljük a partnerségi együttműködést és a tágabb kapcsolatok (szubkulturális társak, család) elérését is.

A program során a következő kerülnek a fókuszba:

dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás megelőzése

a lelki egészség védelme és megőrzése

életvezetési kompetenciák, öngondoskodás képességének fejlesztése

családi életre való felkészítés

biztonságos szexuális életre való nevelés

A program tevékenységei:

egészségfejlesztési terv készítése

tájékoztató anyagok, kiadványok készítése – két fajta, példányszám: 100-100

Fókuszban az egészség: 4 csoport a börtönben (Márianosztrai, Váci Fegyház és Börtön, Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet /női célcsoport/!, Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete, Tököl) – 1 csoport 10 alkalom/15 fő

Segítő kapcsolat (börtönben és szabadulás után)

Eredmények mérése, értékelése

Összegző, zárótanulmány elkészítése

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kedvezményezett: Váltó-sáv Alapítvány
                cím: 1082 Budapest, Üllői út 24.
                tel.: (061)-352-6755
                web: www.valtosav.hu
                e-mail: alapitvany@valtosav.hu

Közreműködo szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kht.
            Cím: 1134 Bp., Váci út 45. C . épület
            Ügyfélszolgálat: (061)-273-4250
            E-mail: EUtamogatas@esza.hu

Linkek:
           Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
           Irányító Hatóság
           ESZA Nonprofit Kft

 

 

 


 

 
 


HankookUnlocked projekt logo