.
  
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 


 
 

"Gyermekek és fiatalok integrációs programjai"
TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0209

UMFT
Az "Ifjúsági munka bűnelkövető fiatalokkal" című projekt a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében az
Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0209

 


                   web: www.valtosav.huIfjúsági munka bűnelkövető fiatalokkal – szakmai tartalom leírása

 

A projekt rövid összefoglalása:

Ifjúsági munka bűnelkövető fiatalokkal fogvatartás alatt és szabadulás után, civil támogató rendszerrel és folyamatos (utó)gondozással. A tevékenységek közül az egyéni és csoportos kompetencia fejlesztés a leghangsúlyosabb, emellett tanulási program és segítő kapcsolat is megjelenik. A projekt eredményeképpen 60 főt vonunk be a programba, és 30 fő végzi el eredménnyel (iskolába/képzésbe, munkaerő-piacra kerül). A projekt ágazatközi együttműködésekkel (oktatási, foglalkoztatási) valósul meg.

A programnak 70 %-ban a Közép-magyarországi régióban mint helyszínen kell megvalósulnia. Tervezett helyszíneink fogvatartás alatt: Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete, Tököl, Balassagyarmati, Budapesti, valamint Kalocsai Fegyház és Börtön. A program célcsoportját a 15-29 év közötti bűnelkövető (fogvatartott és szabadult) fiatalok alkotják.

 

Tevékenységek

A fejlesztés előkészítő tevékenysége a szükségletfelmérés, egyéb kutatásaink, tapasztalatunk, és a célcsoport ismerete és az alulról építkezés módszere volt. A fejlesztés többletértéke az előző projektjeinkhez képest a hangsúlyosabb és koncepciózusabb ifjúsági munka, valamint a szabadultak intenzív és hatékony gondozása, a közösségi színtér biztosítása.

Tevékenységek fogvatartás alatt és után
Ifjúsági munka/segítő kapcsolat ügyeleti rendszerben: proaktív ifjúsági munkás/segítő van jelen a büntetés-végrehajtási intézetben és az Alapítvány irodájában. Az egyéni segítő kapcsolat célja az egyéni kompetenciák fejlesztése, felkészülés a szabadulás utáni életre konkrét tervekkel (lakhatás, képzés, megélhetés, álláskeresés stb.), a személyes erőforrások feltérképezése, majd a szabadulás után a tényleges megvalósítás támogatása. A civil segítő/ifjúsági munkás feladatai a következők: személyes problémák pszichoszociális kezelése/gondozása, mentálhigiénés ellátás, lelki gondozás, információk biztosítása a szabaduláshoz, saját képességek és tudás felismerése és alkalmazása, kapcsolattartás, együttműködés (szakmaközi, hozzátartozókkal, stb.), szociális ügyintézés, pályaorientáció, munkahelykeresés stb.
Váltó Program: a foglalkoztathatóság, a munkaerő-piaci integráció, a piacképes szakmák elsajátításának, az élethosszig tartó tanulás és átképzés feltétele a középiskolai tanulmányok biztosítása. A Program lényege, hogy az oktatás és a reszocializáció, a tanulás és a segítés szoros egységet alkot. Személyre figyelő módszerrel, egyéni haladási ütemek biztosításával valósul meg; az érettségi vizsga lebonyolításához a hátteret a Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola adja. A projektidő alatt 20 fő tanulása és egyéni gondozása biztosított a Váltó Programban. 
Váltó-sáv Információs Bázis: információs központ, amely fogvatartottaknak, szabadultaknak, a témában és a területen dolgozó segítőknek, valamint hozzátartozóknak tárol, gyűjt és frissít releváns információkat.

Tevékenységek fogvatartás alatt
Kompetencia csoportok: lényege a folyamatos differenciálás, hátránykompenzáció és felzárkóztatás, kompetencia fejlesztés. A csoport foglalkozásai alatt a mindennapos élethelyzetekben való eligazodáshoz, személyiségük és kapcsolataik megértéséhez és tudatos formáláshoz kapnak a célcsoport tagjai támpontokat. A fejlesztendő területek a következők: gondolkodás fejlesztése, a megismerési képességek fejlesztése, személyes értékek tudatosítása, a tanulást/megismerést segítő érzelmi és motivációs tényezők megerősítése; tanulás-módszertan, munkaerő-piaci ismeretek. 1 csoport/15 fő/20 alkalom, 1 alkalom/4 óra. A projektidő alatt 2 csoport.

Tevékenységek fogvatartás után
Váltó Kör: szabadultak kortárs (ön)segítő csoportja, amely közösségi, szabadidős és kulturális programokat is megvalósít. Heti 2 alkalom a projektidő alatt (1 alk./2 óra).
„Job coaching” – szabadultak foglalkoztatása és munkaerő-piaci reintegrációjának segítése „coach”- csal („edzővel), akivel időről időre átbeszéli a fiatal munkafolyamatait, elemzést és értékelést hajtanak végre közösen. A segítő kapcsolatot tart fenn/kezdeményezhet a munkahellyel is.

Helyszínek: kompetencia csoport: Fiatalkorúak Bv. Intézete, Tököl, Balassagyarmati, Budapesti és Kalocsai Fegyház és Börtön. Szabadulás utáni programok helyszíne az Alapítvány irodája, a többi tevékenység országosan bármely bv.-ben.

A tevékenységek módszereinek alapját a civil támogató rendszer, a folyamatos (utó)gondozás (kapcsolatfelvétel már a bv. intézetben, ez folytatódik szabadulás után), valamint a személyre figyelés jelenti. A projekt során megvalósuló programokhoz, szolgáltatásokhoz kapcsolódó módszertant a projekt végére kidolgozzuk, a szükséges elméleti és gyakorlati tudást leírjuk, más, azonos vagy hasonló területen dolgozó segítők számára is hozzáférhetővé tesszük. Az egyéni és csoportos kompetencia fejlesztés „tananyagát” – partitúra jelleggel – szintén összeállítjuk, szerkesztjük.

Kedvezményezett: Váltó-sáv Alapítvány
                    cím: 1082 Budapest, Üllői út 24.
                    tel.: (061)-352-6755
                    e-mail: alapitvany@valtosav.hu

Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kht.
                            Cím: 1134 Bp., Váci út 45. C. épület
                            Ügyfélszolgálat: (061)-273-4250
                            E-mail: EUtamogatas@esza.hu

Linkek:
           Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
           Irányító Hatóság
           ESZA Nonprofit Kft

 

 

 

 

 

 

 
 


HankookUnlocked projekt logo