.
  
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 


 
 

...A VÁLTÓ PONT: szolgáltatások hátrányos helyzetű, kiemelten fogvatartottak és szabadultak családi/emberi kapcsolatai erősítésére, beilleszkedésének támogatására

 

A Váltó-sáv Alapítvány fenti projektje az EGT/Norvég Civil Támogatási Alapból (www.norvegcivilalap.hu) támogatásban részesül a 2013. 08. 01. – 2014. 01. 31. közötti időszakban.

A VÁLTÓ PONT projekt fő céljai: családi, hozzátartozói és egyéb közösségi kapcsolatok erősítése; alapvető szociális szolgáltatások biztosítása a társadalmilag sérülékeny célcsoport (fogvatartottak, szabadultak és családi/emberi kapcsolataik) számára; Charity Shop beindítása, működtetése, fejlesztése; társadalmi befogadás erősítését célzó szolgáltatások biztosítása (saját készítésű ajándékok, szakmai és általános közösségi programok biztosítása, külső társadalmi/emberi kapcsolatok erősítését célzó programok/szolgáltatások facilizálása). Célcsoport(ok) (közvetlen): fogvatartottak és szabadultak, valamint családtagjaik, hozzátartozóik, emberi kapcsolataik. Közvetett célcsoport(ok): a fogvatartottak és szabadultak problémáival közvetve/közvetlenül foglalkozó segítő szervezetek/szakemberek, a fent nevezett célcsoport tágabb környezete, társadalmi nyilvánosság, többségi társadalom, adományozók. Tevékenységek: Váltó-sáv Információs Bázis (információs szolgáltatás a célcsoport és szűkebb-tágabb környezete számára), Charity Shop (adománygyűjtés, forgalmazás/eladás, adományok továbbosztása), kapcsolódó szolgáltatások: közösségi tevékenységek (társadalmilag eltérő csoportok közelebb hozása/megismerése: re-use kézműves programok a Váltó Térben és büntetés-végrehajtási intézetekben, Váltó Café, Hozzátartozó Csoport). A projekt bővíti és szélesebb kör számára teszi elérhetővé a fogvatartottak/szabadultak társadalmi problémáinak ismeretét, ezzel hangsúlyozva a társadalmi felelősségvállalást.

...............

 

 

 

 

 
 


HankookUnlocked projekt logo