.
  
 

 

 


 

 

 

 

 


 
 
 


 
 Cím: 1082 Budapest, Üllői út 42. IV/1.
Tel.: (061)-352-6755
Web: www.valtosav.hu
E-mail: alapitvany@valtosav.hu
Szakmai vezető: Mészáros Mercedes
                          0670-362-7163

 

„Folyamatosan változtok, változik mindenki és minden.”

 

 

A Váltó-sáv Alapítvány mint országosan működő civil szervezet célja és feladata a fogvatartottak és a szabadultak társadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedésének támogatása, azaz a büntető eljárásban terheltnek minősülők megkeresése, gondozása, képzése, mentálhigiénés ellátása, reszocializációja/(re)integrációja/rehabilitációja, ill. családi kapcsolataik erősítése, a családok komplex rehabilitációs/reintegrációs feladatainak ellátása. 2014 augusztusától a 8. kerület Magdolna negyedében élő hátrányos helyzetű, magas kriminogén kockázatú lakosokra kiemelten fókuszáltuk tevékenységeinket eddig „hagyományos” programjaink mellett.

Programunk 1997-ben indult egy másik szervezet keretein belül, majd 2002 augusztusában önálló szervezeti keretek között kezdtük meg működésünket. Az Alapítvány bejegyzésének dátuma: 2002. 09. 24.

Fő tevékenységeink:
- bűnmegelőzés (primer, szekunder, tercier) – felvilágosító, megelőző beszélgetések szervezése, lebonyolítása;
- a visszaesés megelőzése (tercier kriminálprevenció);
- folyamatos (utó)gondozás biztosítása, civil támogató rendszer (=mentorrendszer) működtetése, ill. szocializáció-reszocializáció; a börtönszocializáció megszüntetésének/megszűnésének támogatása;
- életvezetési segítségnyújtás, a szociokulturális hátrányok leküzdésének segítése;
- kriminális és szenvedélybeteg fiatalok rehabilitációjának, reszocializációjának, reintegrációjának támogatása;
- egészségfejlesztés, egészségnevelés;
- szociális információs szolgáltatás biztosítása a klienscsoport és hozzátartozóik számára;
- személyes problémák pszichoszociális kezelése, gondozása; mentálhigiénés ellátás;
- probléma- és konfliktuskezelési készség javítása, segítése;
- oktatási/képzési programok biztosítása ill. ilyen jellegű programokba való bekapcsolódás támogatása - különös tekintettel a középiskolai tanulmányok és az érettségi vizsgára való felkészítés/felkészülés segítése, ill. ehhez kapcsolódóan speciális, személyközpontú tanulási/tanítási programok és gondozás megszervezése és végzése;
- a társadalomba való be- ill. visszailleszkedést segítő, speciális segítő-problémafeltáró csoportok szervezése, működésének támogatása, biztosítása;
- ex-kriminális életvezetésű fiatalok bevonása a gondozói munkába, segítő munkára való képzésük támogatása;
- családgondozás;
- előítélet csökkentés;
- szakmai találkozók szervezése, módszercserék koordinálása, ill. módszertani- és kutatómunka végzése a deviancia illetve annak kezelési formáit illetően, különös tekintettel a kriminális életvezetés tekintetében;
- összességében: szociális munka megvalósítása a büntető eljárásban terhelt, bűnelkövető (elsősorban) fiatalok, továbbá családtagjaik számára.

A Váltó-sáv Alapítvány közhasznú tevékenységként a következő cél szerinti tevékenységeket végzi:
- hátrányos helyzetű – kiemelten a büntető eljárásban terhelt és kriminális életvezetés – csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- rehabilitáció, reszocializáció, (re)integráció,
- munkaerő-piacon hátrányos helyzetű csoportok képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
- gyermek- és ifjúságvédelem,
- nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- információnyújtás, tanácsadás,
- tudományos tevékenység, kutatás,
- kulturális tevékenység.

Az Alapítvány megalakulása óta foglalkoztat szabadságvesztéses fogvatartásból szabadultakat (egyszerre 2-5 főt) különböző munkakörökben: irodai munka, gépkocsivezetés (sofőr), asszisztens, segítő munkatárs. Jelenleg 2 fő tapasztalati munkatársunk van. Szervezetünknél közérdekű munka büntetést is le lehet tölteni.

A Váltó-sáv Alapítvány projektjei:

Büntetés-végrehajtási intézetben:

 • Szabadulásra felkészítés (Fókuszban a szabadság: felkészülés/felkészítés a szabadulásra)
 • Családi napok szervezése büntetés-végrehajtási intézetben

Büntetés-végrehajtási intézetben és szabadulás után:

 • Váltó Program (középiskolai tanulmányok és segítő/reszocializációs munka egysége fogvatartottak és szabadultak számára)
 • Szociális munka a büntetés-végrehajtásban és szabadulás után
 • Kompetencia fejlesztés
 • Kortárs/sorstárs segítők képzése
 • Váltó-sáv Információs Bázis (a célcsoport, a hozzátartozók és a szakemberek számára releváns információk gyűjtése és tárolása)
 • Hozzátartozó Csoport (minden hónap utolsó péntekén)
 • Egészségfejlesztés
 • Re-use kézműves programok biztosítása büntetés-végrehajtási intézetekben és szabadulás után a családi kapcsolatok erősítése céljából (saját készítésű ajándéktárgyak szeretteiknek stb.)

Szabadulás után:

 • „Job coaching” – szabadultak foglalkoztatása, munkába helyezése és ott-tartása
 • Félutas lakás program (lakhatási segítségnyújtás)
 • Diszkrimináció elleni küzdelem
 • Családi napok, re-use kézműves programok az Alapítvány közösségi terében
 • Charity Shop (adománybolt) működtetése (2014 augusztusáig, jelenleg adományok fogadása-osztása)

 

Számadataink:
2010-ben legalább egy személyes találkozáson résztvevők száma: 431 fő. Ebből 81 fő szabadult, 350 fő fogvatartott volt. A kliensek közül 43 fő volt nő (közel 10 %), míg 388 fő volt férfi.  A Váltó Programban 25 fő vett részt.

2011-ben legalább egy személyes találkozáson résztvevők száma: 442 fő. Ebből 174 fő volt szabadult, és 273 fő volt fogvatartott. A kliensek közül 66 fő volt nő (15 %), míg 376 fő volt férfi.

2012-ben az egy személyes találkozáson résztvevők száma: 902 fő. Ebből 212 fő szabadult, 690 fő fogvatartott volt. A kliensek közül 151 fő volt nő (17 %), míg 751 fő férfi.
2013-ban 1284 fő került kapcsolatba a Váltó-sáv Alapítvánnyal, hozzátartozókkal és szakmai érdeklődőkkel együtt 1348 fő. Az 1284 fő 70 %-a legalább 2x igényelte szolgáltatásainkat. 24 % nő, és 76 % férfi került kapcsolatba szervezetünkkel.

2014-ben összesen 994 fő került kapcsolatba szervezetünkkel, ebből 280 fő fogvatartott és 714 fő „szabad” személy. Látható, hogy 2014-ben a fókusz a büntetés-végrehajtásban végzett munkáról a szabadultak ill. magas kriminogén kockázatú csoportok támogatására került.

 

Munkatársak: jelenleg 7 főállású munkatársa van Alapítványnak, ebből 1 fő tapasztalati munkatárs. Képzettség szerinti megoszlás: szociológus, kriminológus, szociálpolitikus, szociális munkás, pszichológus, középiskolai tanár, bölcsész, felsőfokú narkológiai szakember, kereskedelmi üzemgazdász, könyvelő, irodai asszisztens. Emellett 3 fő segíti külső munkatársként a szervezetet.

Finanszírozás: működésünk kezdete óta a megvalósításhoz szükséges forrást legnagyobb részt pályázatokból szerezzük, azaz fix bevételünk, állami normatívánk nincs. A Váltó-sáv Alapítvány 2002-2014-ben nyilvántartásunk szerint 227 db pályázatot nyújtott be, melynek több mint a fele pozitív elbírálásban részesült.

 

 

 

 
 

Hankook
Unlocked projekt logo