.
  
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 


 
 

 

Hírek

Az SZMM Aszódi Javítóintézetében 2009. 04. 04-én 10 fő részvételével megalakult egy ifjúsági közösség, amely minden szombat délután közös tevékenységet folytatott a szabadidő hasznos eltöltése kapcsán. Két program köré szerveződött az együttlét:

   - HANG-SZÍN-VILÁG: zene, kép és szöveg kapcsolata – önkifejezés. (Mozgó)képszerkesztés zenével számítógépes programok segítségével

   - EGÉSZSÉGES ÉLET – táplálkozás, mozgás és személyes higiéné.  


2009. 06. 25-én került sor a Váltó-sáv Alapítvány TÁMOP 5.2.5.-08/1-2008-0209-es Ifjúsági munka bunelkövető fiatalokkal című projektjének nyitó/folyamatkövető rendezvényére, melynek helyszíne a Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola (együttmuködő partner) volt. A következő szervezetek képviselői jelentek meg a rendezvényen: Szegedi, valamint Budapesti Fegyház és Börtön, Fiatalkorúak Bv. Intézete, Tököl, SZMM Aszódi Javítóintézete, IRM Központi, Pest Megyei és Fővárosi Hivatala, Jóvá Tett Hely – Képzési, Támogató és Szabadidő Központ, Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ, továbbá a Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola.  


2009. 11. 05-én megalakult a Váltó-sáv Alapítvány TÁMOP 5.2.5. projektjének keretén belül – Ifjúsági munka bűnelkövető fiatalokkal – a második ifjúsági közösség Ifjúsági Szakmai Muhely néven, Az Ifjúsági Szakmai Műhely résztvevői fiatal, végzős vagy pályakezdő segítő szakemberek vagy szakember-jelöltek, akik önként vállalják, hogy ezen a területen ismereteket, tapasztalatokat szereznek, mindezzel saját kompetenciájukat fejlesztik, továbbá vállaljá, hogy saját szabadidejük terhére fejlődnek, saját önismeretüket mélyítik, a segítő munka terén gyakorlati tapasztalatokat is szereznek, és azt egy biztonságos környezetben feldolgozzák. Fejlődésük és változásuk hosszú távon kihat a hátrányos helyzetű, fogvatartott és szabadult célcsoport fejlődési esélyeire, mint az úgy általában jellemző a segítő/szociális szakmára: a szakemberek fejlődése növeli a célcsoport pozitív változási esélyeit.  


Az Ifjúsági Szakmai Műhely programja (2009. november – 2010. január):

2009. 11. 12. 18.00-20.00, ill. 2009. 11. 19. 18.00-20.00: Beszélgetés két szabadult fiatalemberrel a kriminális életútról, a börtönről, a szabadulásról és a szabad életről. Motivációk, lehetőségek, okok és okozatok…

2009. 11. 26. 18.00-20.00: Szenvedélybetegség és kriminális életút. Drog és börtön. Beszélgetés Márton Andreával (Katolikus Karitász Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, intézményvezető)

2008. 12. 10. 18.00-20.00: A börtön világa. Börtönártalmak. Beszélgetés Fliegauf Gergellyel (Rendőrtiszti Főiskola, büntetés-végrehajtás, szociálpszichológus; valamint a CPT a kínzás és embertelen bánásmód ellen küzdő európai emberjogi és szakmai szervezet magyar ellenőre)

 2009. 12. 03. 18.00-20.00, ill. 2009. 12. 17. 18.00-20.00: Az eddig elhangzottak feldolgozása, az írásban megküldött gondolatok megbeszélése, megvitatása

2009. 01. 14. 18.00-20.00: Szexuális bűnelkövetők a börtönben és szabadulás után. Kezelési, terápiás lehetőségek külföldön és hazánkban (Pregunné Puskás Gyöngyi, Ne Bánts Világ! Alapítvány, Van Segítség Alapítvány 


 Az Ifjúsági Szakmai Műhely tagjai 2010. 01. 29-én (09.00-12.00) a Váci Fegyház és Börtönben vettek részt börtönlátogatáson.


2010. 01. 28-án került sor a TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0209 Ifjúsági munka bűnelkövető fiatalokkal című projektjének záró rendezvényére, amelynek helyszíne a Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola volt (együttmuködő partner). A záró rendezvényen a következő szervezetek képviselői jelentek meg. Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete, Tököl, Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, Budapesti Fegyház és Börtön, IRM Fővárosi Igazságügyi Hivatala, Válaszút Misszió.

 

 
 


HankookUnlocked projekt logo