Két szervezet - Váltó-sáv Alapítvány és KultúrÁsz Közhasznú Egyeseület konzorciumban megvalósítandó projekttervezete. Jelen pilot projektben a közösségi bűnmegelőzés szemléletében gondolkodunk, melyben az egyéni és a társadalmi felelősség együttesen, szinergikusan jelentkezik. A kísérlet a következő területeket érinti: családokat és fiatalokat érintő szolgáltatások; egészség megőrzése, egészségügyi szolgáltatás; egész életen át tartó tanulás; szociális ellátások és szolgáltatások, gyermekvédelem, gyermekjólét; köznevelés (ezen belül a végzettség nélküli iskola elhagyás csökkentése, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása); társadalmi felzárkóztatás és befogadás (a projekt fő területe), ezen belül: marginalizálódott társadalmi csoportok társadalmi-gazdasági integrációja, bűnmegelőzés.

A pilot projekt céljai:
- innovatív megoldások kidolgozása és kipróbálása a bűnmegelőzés terén
- a közösségi bűnmegelőzés eljárásának kidolgozása, kipróbálása és alkalmazása
- a projekt megvalósulását követő monitoring rendszer kialakítása és működtetése
- a kísérleti projekt eredményes megvalósítása érdekében helyi és/vagy szakmai együttműködések létrehozása
- a kísérleti projekt további adaptációjának előkészítése
- a kísérleti projekt szakmai megvalósítása elvárt elemeinek lebonyolítása (ún. évi 6 műhelymunka, projektidő - alatt összesen 24 db, félévente legalább egy tréning, képzés, kompetencia fejlesztés szakmai megvalósítók számára, projektidő alatt összesen 8 db)
- 100 fő célcsoporttag bevonása, évi 30 alkalom, projektszinten 3000 kontakt megvalósítása
- új módszertan kidolgozása, leírása, kipróbálása, adaptációja a bűnmegelőző munkában (gamification, coaching)
- tájékoztatás, nyilvánosság, horizontális szempontok megvalósítása
- honlapfejlesztés
- a pilothoz kapcsolódó képzések kidolgozása, minősítése/akkreditációja
- a pilotban megjelenő minősített képzések lebonyolítása
- összességében a magyarországi szolgáltatások fejlesztése
- a hátrányos helyzetű célcsoporttagok "helyzetbe hozása", azaz empowerment szolgáltatások biztosítása, megvalósítása, rendszerszintű megközelítése.


Hosszú távú cél:
- társadalmi-gazdasági-politikai marginalizáció csökkentése
- szocializációs és szocio-ökonómiai hátrányok csökkenése
- aktív állampolgárok társadalmi szerepvállalásának növekedése
- hátrányos helyzetű területek lemaradásának csökkenése
- társadalmi érzékenyítés; inkluzivitás erősödése.

A megvalósítás helyszínei: Észak- és Dél-alföldi régió, ezen belül a következő helyszínek: Kecskemét, Állampuszta, Kalocsa (Dél-Alföld), Tiszalök, Földes, Debrecen, Karcag, Nagykálló (Észak-Alföld). A közösségi bűnmegelőzés egyik alapelve, hogy a primer, szekunder és tercier bűnmegelőzésre együttesen, szinergikusan reagál. A pilot mindhárom terület fejlesztését tervezi.

Másik fontos ismérve, hogy széles kor- és társadalmi csoportot, értintettet és többségi társadalom tagjait együtt, közösen vonja be a folyamatba, így elkerülve a stigmatizációt, viszont a szemléletformálást és érzékenyítést fókuszba helyezve.


A módszerek, amelyeket ebben a témakörben értelmezünk, illetve újraértelmezünk:
- Közösségszervezés
- Média- és drámapedagógia
- Gamification
- Coaching
- Képzés

Szovegtorzs