.
  
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 


 
 

 

 

ESEMÉNYEK


10.

 

ÖSSZEGZÉS

 

 

9.

 

Szakmai és szakmaközi együttműködés az áldozattá válás megelőzésére 4.

 

Családon belüli erőszak és bűnelkövetés

 

2018. 10. 13. - 10:00-16:00

 

 

8.

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs KözpontjaA resztoratív szemlélet megjelenése a büntetés-végrehajtás szakmai rendszerében – történeti áttekintés címmel szervezett workshopot 2018. 04. 25-én.

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET
OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

a BM-17-0041 számú bűnmegelőzési projekt keretében
 „A resztoratív szemlélet megjelenése a büntetés-végrehajtás szakmai rendszerében”
címmel, szakmai workshopot rendez, amelyre tisztelettel meghívjuk.

Időpont:
2018. április 25. szerda, 10.00-16.00

Helyszín:
BVOTRK Budapesti Telephelye, (Budapest, Újhegyi út 9-11. )

 

Program:
09.30 – 10.00             Érkezés, regisztráció
10.00 – 10.10             Megnyitó
10.10 – 10.40              Történeti áttekintés – A resztoratív szemlélet bevezetése a büntetés-végrehajtás szakmai tevékenységébe (Koday Zsuzsanna, Schuckertné Szabó                               Csilla BVOTRK)
10.40-12.30                Katona Csilla
                                   Az angol börtöntársaság  programja és bevezetése
                                   CsDCs
                                   Sértettek-elkövetők találkozásának különféle gyakorlatai
12.30 – 13.30             Ebéd
13.30 – 14.30             Katona Csilla
                                   Jóvátétel – bűnmegelőzés
                                   Komplex reintegrációs programban a resztoratív programelem alkalmazásának tapasztalatai
                                   Együttműködések
                                   Szakemberek képzése
14.30-14.45                Kávészünet
14.45-15.45                Kerekasztal beszélgetés

15.45-16.00                Zárás, értékelés

32 fő szakember vett részt a programon.

9. A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja (együttműködő partner), valamint a Váltó-sáv Alapítvány (főpályázó) második alkalommal valósította meg 16 órás képzését reintegrációs tisztek továbbképzésére, kifejezetten a bűnismétlés megelőzésére fókuszálva 2018. 06. 07-08-án Pilisszentkereszten, 17 fő reintegrációs tiszt részvételével.

A tréning tematikája a következő:

1. nap:
1. Ismerkedés, elvárások megfogalmazása, a program bemutatása.
2. Lehetőségeim, módszereim, eszközeim a reintegrációs munkában. Krízis- és konfliktuskezelés lehetőségei és módszerei.
Témafelelős: Virág László, Polyák Ferenc
Óraszám: 8 óra
Alapfogalmak és tématerületek: az új Bv. Kódex paradigmaváltást, az elítéltek magatartására vonatkozó szakmai szemlélet átértelmezését is jelenti. A büntetés-végrehajtás során már nem elégedhetünk meg azzal, hogy a fogvatartott megtartja az intézet szabályait, hanem el kell várnunk a hathatós együttműködését a kötelező és a szabadon választható reintegreciós programokban is. Ebben a folyamatban a reintegrációs tisztek közvetlen hatást gyakorolnak a fogvatartottak viselkedésére valamint közvetetten befolyásolják azok belső motivációját. A bűnmegelőzési és reintegrációs munka hatékonysága tehát alapvetően függ a személyi állomány, különösen a reintegrációs tisztek szakmai irányultságától, belső meggyőződésüktől, elkötelezettségüktől. A képzés a reintegrációs tisztek szemléletének, szakmai irányultságának  fókuszában olyan, a gyakorlatban is alkalmazható módszereket és eszközöket tár fel, amelyek segítséget nyújtanak a mindennapi szakmai működés során.
2. nap:
1. Lelki egészség a büntetés-végrehajtásban. Alapfogalmak és tématerületek: a személyi állomány lelki egészsége, ennek biztosítása; a támogatásának lehetőségei; a lelki egészség megtartásának/kialakításának módszerei, eszközei. A burn out elkerülése/kezelése
Témafelelős: Dr. Hegedüs Judit
Óraszám: 3 óra
2. Praktikus ismeretek szabaduláskor. Alapfogalmak és tématerületek: lakhatás, munkakeresés, álláslehetőségek, elérhetőségek, kompetenciák - fejlesztési lehetőségek. A digitális világ - digitális kompetencia. Motivációs lehetőségek
Témafelelős: Mészáros Mercedes és Pósa Kornél
Óraszám: 2 óra
3. Váltó-Láz: szabadulásra felkészítő társasjáték táblás verzió (http://www.preproject.hu/O2.html). Alapfogalmak és tématerületek: a játék célja, hogy játékosan, ugyanakkor didaktikusan, könnyen érthető formában vegye számba a szabadulás utáni első hónap teendőit, életfeladatait (szükséges dokumentumok beszerzése, a lakhatást és egyéb „életköltségeket”, a munkakeresést, az önellátás kihívásait, a váratlan eseményeket, ill. a mindezeket megkönnyítő lehetőségeket). A társasjáték leképezi a valóságot, a társadalmi környezetet és annak kihívásait. A kinti életben már tapasztalt, a többségi társadalom érték- és normarendszere a játék során könnyebben, szinte „tapasztalati úton” megjegyezhető a fogvatartotti célcsoport/szabadultak számára. A játék során ill. játék közben minden fontos tudnivaló folyamatosan elérhető, ezeket információs lapok rögzítik is, amelyek összefűzése Információs Füzet formájában komplex segédlet a szabadulás utáni praktikus teendőkhöz. A játék további előnye, hogy „képszerűsége”, a piktogramok egyrészt a felismerést/megismerést, másrészt a memorizálást könnyítik. A táblás játék 4 főre tervezett, játékvezetővel. A játékvezető feladata, hogy ismertesse a szabályokat, instrukciókat ad, segít a taktikai/stratégiai tervezésben, lényegi ismereteket (információs lapok, INFÓ-FÜZET), valamint kiegészítő információkat biztosít, összességében folyamatában vezeti a 4 fő játékát, a végén pedig facilizálja az értékelést. Nem mellékes, hogy ő kezeli a „bankot” is („mindennek ára van” elv alapján). A játék kiválóan alkalmas "saját élményű tapasztalat" szerzésére, ill. érzékenyítésre is. A táblás verziót digitalizáltuk is, ily' módon is elérhető vagy használható (http://www.preproject.hu/O4.html).

Témafelelős: Mészáros Mercedes és Pósa Kornél
Óraszám: 3 óra

Részlet a program értékeléséből:

"Mi az, ami a leginkább pozitív volt?

- A csoportos beszélgetés.
- Sok új dolgot láttam, hallottam, tapasztaltam. A kiégés témakör volt a tartalmasabb számomra.
- Új kollégák megismerése. Tapasztalatok cseréje. Új ismeretek, játékok, rajtuk keresztül történő megismerés.
- Kollégák aktivitása/szervezők rugalmassága.
- Kötetlen, jó hangulat.
- Csoportos munka alatti jókedv, érdekes téma.
- A csapat hozzáállása. Sok új ismeret, sok nevetés, feltöltődés.
- Virág László személye, tudása, tréning vezetői stílusa.
- A hangulat és a csapat összetétele. A 06.08-ai nap!
- Kollégák megismerése. Jó hangulat. Új információk.
- Pozitív szemlélet tanulása, picit másképp gondolkodás.
- Trénerek kiválóan felkészült, nagy tudású szakemberek voltak.
- A társasjáték.
- Társaság, hasznos ismeretek megszerzése, jókedv.
- A trénerek felkészültsége és hogy rugalmasak voltak.
- A szervezés és az előadók.
- Nagyon sok feladat volt, amit nagyon élveztem. (társasjáték, rajzolás)
-  Jókedv, tanulás, társaság, vacsora, reggeli.

Egyéb megjegyzések, javaslatok:

- Több alkalommal lenne szükség ilyen tréningre.
- Személyi állomány részére több ilyet foglalkozás, motivációs tréning.
- Élményeink, tapasztalataink egyes témák szerinti megmutatása és feldolgozása.
- Több hasonló jellegű tréning.
- Témakörök túl szerteágazóak. Valamilyen témára koncentráltabban, részletesebben is lehetne más alkalmat szánni.
- Köszönjük a munkátokat! Váltó-sáv tréningen bármikor szívesen jövök újra!
- Máskor is részt vennék képzésen.
- Több ilyen hasznos tréning tartása.
- Hosszabb idő vagy sűrűbben visszatérni ugyanerre a témára, nem csak 2-3 évente.
- Több szemléltetés, bemutatás.
- Hasonló jellegű rendezvényt gyakrabban.
- Több ilyen tréningre lenne szükség!!
- Nem változtatnék semmin, tartalmas volt."

7.

A Kreatív programok lehetősége a reintegrációs munkában (workshop a bv. személyi állománya számára) 2018. 02. 28-án a Lurdy Konferencia- és rendezvényközpontban került lebonyolításra 26 fő részvételével.

Kreatív programok lehetősége a reintegrációs munkában

Workshop a büntetés-végrehajtás személyi állománya számára

Időpont: 2018. 02. 28. szerda, 10.00-16.00

Helyszín: Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont, 7-es konferencia terem (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. - Ingyenes parkolási lehetőség a Lurdy Ház felszíni parkolójában (kihajtó jegyeket biztosítunk a regisztráció során).

09.30 - 10.00                          Érkezés, regisztráció

10.00 - 10.30                          A kreatív programok szerepe és jelentősége a reintegrációs munkában (Sinka Gábor, Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács)

10.30 - 11.00                          Az Együtt, közösen program bemutatása (Mészáros Mercedes, programvezető, Váltó-sáv Alapítvány)

11.00 - 11.30                          Az irodalomterápia helye a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztésében (Juhász Erika, biblioterapeuta és fejvadász)

11.30 - 12.00                          Irodalomterápiás foglalkozások a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben (Csorba-Simon Eszter, biblioterapeuta, könyvtáros)

12.00 - 13.00                          EBÉD

13.00 - 13.30                          Kreatív programok a Kalocsai Fegyház és Börtönben (Cselik Beatrix, c. bv. százados, Kalocsai Fegyház és Börtön)

13.30 - 14.00                          ENCAUSTIC ART  - a Miskolci Drogambulancia Alapítvány kreatív programjai a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben                                                     (Juhászné Ceglédi Tünde, programvezető, Drogambulancia Alapítvány)

14.00 - 14.30                          KÁVÉSZÜNET

14.30 - 15.00                          Kreatív programok a Tiszalöki Büntetés-végrehajtási Intézetben, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei                                                                                                         Büntetés-végrehajtási Intézetben (Szlovienszki Lászlóné, programvezető, Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület)

15.00 - 15.30                          A "Fonó" program, re-use technikák és a kreatív írás (a Váltó-sáv Alapítvány munkatársai)

15.30 - 16.00                          Zárás, értékelés

 

Részlet a programértékelésből:

"Mi az, ami a leginkább pozitív volt?

- Az új kapcsolatok építésére való lehetőség, s ezzel együtt a nyitottság. Olyan emberek együttléte egy helyen, akik értékrendjükön keresztül el tudják fogadni a bemutatott módszereket. Új módszerek/eszközök megismerése.
- Nagyon hasznos és szükséges az ilyen jellegű esemény úgy a bv állománya, mint a civil polgárok részére. Az 5-ösök sorozata magáért beszél. Számomra minden szempontból értékes időtöltés volt. Bízom benne, hogy a megszerzett tudást hasznosíthatom a jövőben. Interaktív. Kiállítás.
- Hasznossága, kézzelfoghatósága, családiassága, könnyedsége.
- Színes, sokrétű előadások.
- Kipróbálhattuk a technikákat.
- Az elméletet interaktivitás követte.
- Gyors, pörgős, technikák bemutatása.
- Családias légkör, jó szakmai felkészültség, vidám hangulat.
- Sok érdekes dolgot tudtam meg, és tanultam is.
- Módszerek megismerése.
- Tartalma, előadások, kreatív foglalkozások.
- A kreatív foglalkozások, közvetlen beszélgetések.
- Új technikák bemutatása és elkészítése.
- A gyakorlati bemutatás, illetve a technikák kipróbálása.
- A sok különböző és kreatív módszer, a résztvevők nyitottsága.
- Érdekes, változatos programok, lehetőségek megismerése.
- Hasznos szellemi és kreatív programokhoz adott ismereteket.
- Viaszfestés.
- Érdekes, hasznos ismereteket szereztem. A viaszképek készítése."

 

6.

A Drogambulancia Alapítvány, Miskolc 2018. 02. 06-án az Avasi Közösségi Térben valósította meg a program 2. szakmai workshopját, melynek témája: Az internet csapdái (letöltés/feltöltés, adatvédelem, adathalászat, kiberbűncselekmények csoportosítása, cyberbullying, biztonságos online, digitális lábnyom, stb.). A kortárs online bántalmazás területei. A szexting és a (szexuálisan tartalmak megosztása magáról/másról) és a denigration (befeketítés, hírnévrontásra alkalmas bántó szóbeszéd terjesztése). 44 fő vett részt a szakmai programon.

 

PROGRAM

09.30-10.00    Regisztráció
10.00-10.20    Megnyitó, bemutatkozás
Juhászné Ceglédi Tünde elnök - Drogambulancia Alapítvány
Az alapítvány elnöke köszöntötte a meghívott vendégeket. Bemutatta az alapítvány eddigi munkáját, külön kiemelve a büntetés-végrehajtásban végzett  tevékenységeket valamint a projekthez való kapcsolódást.

10.20-11.20    A kiberbűnözés helyzete Magyarországon
Herédi István r. hadnagy - Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda, Kiberbűnözés Elleni Főosztály nyomozója
Az előadó bemutatta a főosztály munkáját, külön kitért az internethasználat  veszélyeire, adatvédelemre, kiber bűncselekményekre.

11.20-12.20    A termékbemutatók és internetes vásárlások veszélyei
Horváthné dr. Szendrei Szilvia főosztályvezető-helyettes  -  Miskolci Járási Kormányhivatal, Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Az előadás során betekintést nyerhettünk a webáruházakban történő vásárlás veszélyeiről, az  lektronikus szerződésekről, tájékoztatási kötelezettségről,           igényérvényesítésről.

12.20-13.00    Ebéd
Az ebéd ideje alatt a résztvevők megtekinthették a Büntetés-végrehajtási Intézetben  fogvatartottak által készített tárgyakból való kiállítást.

13.00-14.00    Elveszve egy digitális világban
Dr. Váradi Erika dékán helyettes, elnök – ME ÁJK AKIK
Betekintést nyerhettünk a digitális világ gyors változásába, az élethosszig tartó tanulás  ontosságába. Az előadás foglalkozott a digitális kompetenciák, az      információs társadalom kérdéseivel, a digitális technológia használatával.

14.00-15.00    Biztonságos internet használat
Bodolai Rita oktató – Safer Internet Projekt            Informatikai higiénia (tűzfal, vírusirtó, legális program), közösségi oldalak       veszélyei, előnyei,  biztonságos használata. Az előadó külön  kiemelte a szexuális tartalmak megosztását és a befeketítés, hírnévrontásra alkalmas bántó szóbeszéd terjesztésének veszélyeit.

15.00-16.00    Zárás, értékelés

További információk: http://minap.hu/video/miskolc-ma-20180206

 

 

5.

A Váltó-sáv Alapítvány pályázatot hirdet fogvatartottak számára

LÉLEKVETÉS

A Váltó-sáv Alapítvány (továbbiakban VSA, www.valtosav.hu) deviáns, hátrányos helyzetű/marginalizált, veszélyeztetett csoportok és azok hozzátartozói; továbbá szociális hátrányos helyzetűek, bűnelkövetők, szenvedélybetegek, fogvatartottak és szabadultak társadalmi és munkaerő-piaci (re)integrációjával foglalkozó, országosan működő, civil, professzionális segítő szervezet.

A Váltó-sáv Alapítvány pályázatot hirdet fogvatartottak számára LÉLEKVETÉS címmel az áldozattá válás megelőzése céljából. Írásos műveket és képzőművészeti alkotásokat várunk, amelyek olyan történetet, mesét, életútbeli részletet, bűncselekménnyel/áldozattal kapcsolatos érzést, érzelmet, bocsánatkérést, magyarázatot vagy bármit, ami releváns a címmel - műalkotás/írás formájában rögzítenek és/vagy dolgoznak fel; praktikus tanácsokkal, szemléletes

történetekkel és életutakkal célozva és megvilágítva a témát. Mindez a bűnelkövetők részéről lehet szimbolikusan jóvátétel is, lélekben mindenképpen. Valószínűsíthetően vannak olyan elemek áldozattá válás esetén, melyek figyelemmel, körültekintéssel, ismerettel kiküszöbölhetők. Az alkotásoktól az erre való figyelemfelhívást és fókuszt várjuk, jelen esetben olyan résztvevő alkotóktól (=bűnelkövetők), akiket a témában még nem kérdeztek meg, de tapasztalatuk hitelessé teszi őket. Lehetőséget kapnak arra, hogy speciális tudásukat a többségi társadalom érdekében, védelmi mechanizmusainak fejlesztése végett használják fel.

A fogvatartottak számára a pályázat lehetőséget nyújt önmaguk, alkotásaik, gondolataik megmutatására a témában, a "lélektvetésre", továbbá pénzbeli díjak megszerzésére is.

A pályázat címe: LÉLEKVETÉS

A pályázók köre: magyarországi büntetés-végrehajtási intézetben lévő fogvatartottak.

A pályázat kategóriái: jelen pályázat keretében a következő kategóriákban lehet pályázni:

Irodalmi alkotások / írásos művek
Képzőművészeti alkotások (bármilyen technikával készített)

Az egyes kategóriákon való részvétel feltételei:

Irodalmi alkotások / írásos művek

A kategórián belül pályázni lehet vagy egy novellával (terjedelmét tekintve nem haladhatja meg a 20 oldalt, A/4 lapon), ill. max. 5 darab lírai alkotással (vers). A kategórián belül nem szerepelhet regény vagy egyéb, hosszabb lélegzetű epikai alkotás vagy dráma (ide sorolandó a verses regény, drámai költemény is!).

2. Képzőművészeti alkotások (bármilyen technikával készített)

A kategórián belül pályázni lehet maximum 70 x 50 cm méretű, festészeti/grafikai technikával készített alkotással, maximum 3 darabbal. Egyéb technikával készített tárgy esetén max. 25 x 25 x 25 cm méretű, saját készítésű szabadon választott technikával előállított kis méretű tárggyal (használati vagy díszítésre szánt, stb.), maximum 3 darabbal lehet pályázni.

Egy pályázó mindkét kategóriában indulhat.

A pályázat elbírálása:

A pályázati anyagok előválogatáson vesznek részt, a legsikeresebb alkotásokból online tartalmú összeállítást szerkesztünk. 

Mindkét kategóriában (összevont) díjazás lesz, az első három legjobb alkotást a következő díjazásban részesül:

díj: 15. 000.- Ft
díj: 10.000.-  Ft
díj: 5.000.-  Ft

Az elnyert összeg az érintett fogvatartott letéti számlájára kerül jóváírásra.

A pályázat benyújtásának módja és menete:

A pályaműveket mindkét kategóriában 2018. 02. 28-ig egyedi azonosítóval ellátva a mellékelt adatlap kitöltésével együtt kell az adott büntetés-végrehajtási intézet arra kijelölt reintegrációs tisztjének leadni.

Minden egyes pályázati műhöz külön adatlap kitöltése szükséges.

 

 

Kérjük, hogy a bv. intézetek részéről kijelölt munkatársak – a pályaművek benyújtásának határidejét követően szíveskedjenek felvenni a Váltó-sáv Alapítvánnyal a kapcsolatot a pályaművek elszállításának/eljuttatásának egyeztetése céljából. Elérhetőség: alapitvany@valtosav.hu, +36 1 352-6755, 70-362-7163.

A bírálat határideje: 2018. 03. 20. Az eredményről levélben értesítjük a pályázót és a büntetés-végrehajtási intézetet.

 

A díjak átadásának várható határideje: az előzetes tervek alapján 2018. 04. 05-ig. A díjazásról levélben értesítjük a fogvatartottakat és az adott intézetet, az átadás módjáról pedig akkor tájékoztatjuk a nyerteseket.

 

Az online tartalom kialakításának, a pályaművek összeszerkesztésének határideje: 2018. 03. 31.

Minden érdeklődőt, pályázót várunk szeretettel!

Váltó-sáv Alapítvány munkatársai

Bp., 2017. 12. 12.

 

4.

2017. 10. 27.-én Nyíregyházán, a Szent Atanáz Görög-katolikus Hittudományi Főiskolán került sor az első szakmai workshop lebonyolítására, melyet a Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület szervezett. A workshop témája. az emberkereskedelem jelensége volt. Területei: szexuális kizsákmányolást, munkaerő kizsákmányolást, koldulásra vagy bűncselekmények elkövetésére kényszerítést célzó emberkereskedelem. Védelem és megelőzés. Nemzetközi tapasztalatok, projektek - hazai lehetőségek. Résztvevők száma: 20 fő.

PROGRAM

Szakma és szakmaközi együttműködések: az áldozattá válás megelőzése

2017. 10. 27. 10.00-16.00

Helyszín: Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, konferencia terem
                4400. Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13.

 

10.00 – 10.45  Megnyitó, bemutatkozás, konzorcium bemutatása a többi szervezetnek
10.45 – 12.15  Incze Zsuzsa „Csellengők” műsorának szerkesztő-riportere
12.15 -             Kiállítás megnyitója, bemutatása
12.30 – 13.00  Ebéd
13.00 – 16.00  Műhelymunka
13.00 -            Dr Gyurikovits Zsolt Sz.-Sz.-B. Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és
                        Igazságügyi Főosztály Igazságügyi Osztály vezetője
                        Áldozat segítés, országos adatbázis kialakítása
13.30 -            Gurály Edina Erzsébet Magyar Vöröskereszt Sz.-Sz.-B. Megyei    Szervezetének igazgatója

 

                        Családok Átmeneti Otthona-átmeneti szálláshely-krízis központ-kiléptetés-félutasház

14.00 –            Szlovenszki Lászlóné Hazai és Nemzetközi tapasztalatok – projektek
                        Belügyminisztérium   statisztikai adatai, ORFK
14.30 –            Védelem, megelőzés – kérdőívek bemutatása kiértékelése, statisztika
                        Kampány anyagok: szórólapok, plakátok, könyvek, dokumentumfilm.
                        Zárás, értékelés.

 

 

3.

2017. 10. 24-25-én 2 napos (16 órás) tréningre (továbbképzés) került sor Pilisszentkereszten Konfliktus- és krízishelyzetek megelőzése és kezelése, munkatársak fejlesztése módszertani továbbképzés keretében címmel a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja, valamint a Váltó-sáv Alapítvány szervezésében és lebonyolításában reintegrációs tisztek számára. A képzés, továbbképzés lényege: a büntetés-végrehajtási intézeteken belül a körleteken végzett, közvetlenül fogvatartottakkal folytatott munka, összetettségénél és speciális jellegénél fogva semmilyen más szakterületi munkával nem hasonlítható össze. Az ott dolgozók nagy terhelésnek vannak kitéve, amelyet nehezítenek azok a specifikus veszélyhelyzetek, amelyek cselekvésre, azonnali reagálásra késztetik az arra kötelezett munkatársakat. A tréning célja:a reintegrációs tisztek, valamint a BVOTRK képző szakemberei számára tapasztalatcsere, módszerek, eszközök megismerése és elsajátítása a reintegrációs tevékenységek hatékonyságának növelése érdekében, a csoport probléma-megoldási és konfliktuskezelési készségének javításával.

Összesen 11 fő vett részt a programon.

 

2.

Az Állampusztai Büntetés-végrehajtási Intézetben 12 fő részvételével komplex munkaerő-piaci képzés folyt 2017. 10. 05. és 2017. 11. 04 között. Az összesen 80 órás képzés két engedélyezett felnőttképzési programot jelentett: Fókuszban a munka - munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése (E-000363/2014/D006, 30 óra), valamint Digitális kompetencia-fejlesztés (E-000363/2014/D006, 50 óra). A komplex képzésen 11 fő szerzett tanúsítványt.

További információk: http://bv.gov.hu/segitseg-a-szabadulashoz

 

1.

2018. 01. 31. befejeződtek a fogvatartotti programok az Együtt, közösen program keretében. A pályázati projektnek megfelelően a következő programok lebonyolítása valósult meg:

A Segítő kéz 2003 Szociális Egyesület, Nyíregyháza Kreatív programok kézműves technikákkal foglalkozásokat bonyolított le a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben 2017. 09. 04. – 2017. 11. 07.között női, elsősorban előzetes letartóztatásban lévő fogvatartottaknak. A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben a szervezet férfi, szabadságvesztéses büntetésüket töltő fogvatartottak számára tartott kreatív programokat 2017. 09. 06. – 2017. 11. 24. között - összesen 10-10 alkalommal (1 alkalom/3 óra).

A Drogambulancia Alapítvány, Miskolc a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, Szirmabesenyő objektumában fiatalkorúaknak, valamint a miskolci előzetes házban felnőtt fogvatartottaknak Paverpol textilszobrászat és viaszfestés címmel bonyolított le 10-10 alkalmas programsorozatot 2017. 10. 01. – 2017. 12. 10, valamint 2017. 09. 26. – 2017. 12. 05.között.

A Váltó-sáv Alapítvány a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 2-es objektumában női fogvatartottaknak Fonó program címmel kézműves foglalkozást biztosított 2017. 09. 27. – 2018. 01. 31.között. Irodalomterápiás csoportokra az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet solti objektumában, valamint a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 3-as objektumában került sor 2017. 10. 03. – 2017. 12. 05., valamint 2017. 09. 15. – 2017. 11. 24. között.

Egy-egy csoporton 12-15 fő fogvatartott vett részt.

További információk: http://bv.gov.hu/csoportfoglalkozasok-fogvatartottaknak-a-muveszet-jegyeben

 

 

 

 

 

 
 


HankookUnlocked projekt logo