.
  
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 


 
 


KAB-ME-16-C-25639

Szülői készségek fejlesztése speciális színtéren és célcsoporttal

A Váltó-sáv Alapítvány a fenti azonosítószámon és címmel valósított meg képzési programokat 2016. 11. 01. - 2017. 06. 30 között 4 büntetés-végrehajtási intézetben a drogprevenciós körlet fogvatartottjai, vagy drogproblémában érintett fogvatartottak részvételével.

A program célja a következő volt: a szociális és a személyes, valamint környezeti hatások változtatására irányuló komplex és szinergikus program kialakítása és fejlesztése egy speciális csoport, a bűnelkövető szerhasználók számára, ösztönözve őket az egészséges és a többségi társadalom érték- és normarendszerén alapuló életvitel megteremtésére; drogprevenciós (primer, szekunder) szolgáltatások biztosítása.
Célok:

  • családi rendszer megerősítése egy speciális csoport esetében (függők és annak korai jeleit mutató bűnelkövetők és hozzátartozóik)
  • szülői készségek erősítését/fejlesztését szolgáló programok működtetése
  • segítő kapcsolatok kialakítása
  • coping kapacitás fejlesztése
  • erőforrások bővítése (saját/személyes és családi, támogató emberi kapcsolatok bővítése/meglévők fejlesztése)
  • szociális kompetencia fejlesztés, egészségfejlesztés.

A program ütemterve a pályázati tartalom, majd a módosítás alapján a következő volt:

2016. 11. 01. – 2016. 11. 30. – előkészítés
2016. 12. 01. – 2017. 06. 30. – csoportok lebonyolítása az előkészítésben megbeszéltek és rögzítettek szerint:
Apacsoport fogvatartottak számára ún. apacsoport, mely a szülői/apai kompetenciák kialakítását/fejlesztését célozza (10 alkalom / heti egy alkalom / 2 óra /12 fő / csoport – projektidő alatt 1 csoport, 1 csoport 12 fő). Helyszín: Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, solti objektum (2017. 03. 07. – 2017. 05. 23., keddenként, 14.00-16.00).

Anyacsoport: női fogvatartottak számára ún. anyacsoport, mely a szülői/anyai kompetenciák kialakítását/fejlesztését célozza (10 alkalom / heti egy alkalom / 2 óra /12 fő / csoport – projektidő alatt 1 csoport). Helyszín: Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet, 2-es objektum (2017. 02. 08. – 2017. 04. 19., szerdánként, 09.00-11.00).

Szülői szerepek fejlesztése fiatalkorú bűnelkövetőknél (10 alkalom / heti egy alkalom / 2 óra, csoportonként 12 fő, a projektidő alatt 2 csoport). Helyszínek: Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete, Tököl (fk férfi ftt. 2017. 03. 04. – 2017. 06. 03., szombatonként, 08.00-10.00), Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete, Kecskemét (fk női ftt; 2017. 01. 17. – 2017. 03. 28., keddenként, 10.00-12.00).

1. Apacsoport

Jellemző, hogy a férfi fogvatartottak felelősségvállalása saját gyermekeik gondozása/nevelése tekintetében vagy csekély, vagy nem rendelkeznek ismerettel arra vonatkozóan, milyen szükségletei lehetnek az egyes életkorokban a gyermekeknek. A felelős párkapcsolat, a családtervezés, a szülői feladatok, gyermekvállalás – mind-mind olyan ismeret/kompetencia, mely a célcsoport esetében fejlesztésre szorul.

A programmal összesen 17 fő fogvatartottat értünk el közvetlenül.

2. Anyacsoport.

Fontos, hogy a résztvevők gyakorlati segítséget is kaptak olyan, az életüket közvetlenül érintő kérdésekben, mint a gyermeknevelés, családtervezés, de a higiénés tanácsadás, biztonságos szexuális élet kérdései, szex-edukációs tanácsadás, valamint a társfüggőség és annak veszélyei, a bántalmazás problematikája is felszínre kerültek a célcsoport esetében.

A programmal összesen 13 női fogvatartottat értünk el közvetlenül.

3. Szülői szerepek fejlesztése fiatalkorú bűnelkövetőknél

A csoportokat női és férfi fiatalkorú, szabadságvesztéses büntetésüket töltőknél bonyolítottuk le. Megdöbbentő volt, hogy milyen tájékozatlanok akár a saját testük működésében, alapvető biológiai folyamatokban, anatómiában, az életüket befolyásoló fizikai és lelki tényezők meglétében.  Súlyos hiányosságokat érzékeltünk az egészség, az egészségmegőrzés, egészségfejlesztés területén. Alapkompetenciák hiányával szembesültünk. Fiatalkorú fogvatartottak esetében a program feltétlenül folytatandó, ajánlott, akár hosszabb távon, magasabb óraszámban, találkozási alkalommal.

A kecskeméti csoporton összesen 16 fő fiatalkorú női fogvatartottat, a tököli csoport esetében 9 fő fiatalkorú férfi fogvatartottat értünk el.

A program kapcsán összesen 55 fő fogvatartott értünk el közvetlenül.

A programról összességében elmondható, hogy nagyon fontos lenne az ilyen típusú csoportok megvalósítása a büntetés-végrehajtási intézetekben, mert rendkívül nagy a célcsoport hiányossága ezen a téren, ugyanakkor - míg a képzések konkrétabb jelentéstartalmúak mind a büntetés-végrehajtás számára, mind pedig a közvetlen célcsoportunk számára - lebonyolításuk sokkal nehezebb. Mivel a témát igen fontosnak tartja szervezetünk, ezért a jövőben is indítunk hasonló jellegű csoportokat a totálisan zárt intézetekben.

Cikkek és fotók a program kapcsán: kecskeméti program: http://bv.gov.hu/szulonek-lenni-jo, solti program: http://bv.gov.hu/apa-szuletik.

 

 

 

 
 


HankookUnlocked projekt logo