Családi kapcsolatok újjáépítése, összetartás erősítése, életvezetési kompetenciák növelése egy speciális célcsoportnál: fogvatartottak/szabadultak és hozzátartozóik támogatása

 

EFOP-1.2.1-15-2016-00823

A kedvezményezett neve: Váltó-sáv Alapítvány

A projekt címe: Családi kapcsolatok újjáépítése, összetartás erősítése, életvezetési kompetenciák növelése egy speciális célcsoportnál: fogvatartottak/szabadultak és hozzátartozóik támogatása

A támogatási összeg: 39. 989. 028 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

Projektidőszak: 2019. 07. 01. - 2021. 06. 30.

Projektazonosító: EFOP-1.2.1-15-2016-00823

 

 

A projekt általános célja a családi kohézió növelése, a krízishelyzetek kezelése, továbbiak megelőzése, családi kapcsolatok újjáépítése/erősítése, komplex és szinergikus szolgáltatások biztosítása. Általános cél a gyermekneveléssel kapcsolatos ismeretek eljuttatása a speciális célcsoport (fogvatartottak és szabadultak) számára. Cél a sajátos vagy nehéz élethelyzetben lévő családok támogatása, helyzetük javítása. Cél a szociális és a személyes, valamint környezeti hatások változtatására irányuló komplex és szinergikus program kialakítása és fejlesztése egy speciális csoport, a bűnelkövető szerhasználók és hozzátartozóik számára, ösztönözve őket az egészséges és a többségi társadalom érték- és normarendszerén alapuló életvitel megteremtésére.

Célcsoportok: párkapcsolati, házasság és egyéb családi ügyekben tanácsadást, segítségnyújtást igénylő személyek. Családok, beleértve a sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családokat. Speciális célcsoport: fogvatartottak/szabadultak és családtagjaik, ezen belül is fókuszáltan a szenvedélybetegséggel küzdők.

Célok szegmentáltan:

- családi rendszer megerősítése egy speciális csoport esetében; szülői készségek erősítését/fejlesztését szolgáló programok működtetése;

- segítő kapcsolatok kialakítása;

- coping kapacitás fejlesztése; erőforrások bővítése (saját/személyes és családi, támogató emberi kapcsolatok bővítése/meglévők fejlesztése); generációk közötti kapcsolatok erősítése, fejlesztése;

- értékközvetítés, értékátadás, értékorientáció; szociális kompetencia fejlesztés, egészségfejlesztés.

Tevékenységek:

1. Apacsoport: fogvatartottak számára ún. apacsoport, mely a szülői/apai kompetenciák kialakítását/fejlesztését célozza (10 alkalom/ 10 fő / csoport – projektidő alatt 4 csoport). Helyszín: Állampusztai Országos Bv. Intézet, Balassagyarmati Fegyház és Börtön.

2.) Anyacsoport: női fogvatartottak számára ún. anyacsoport, mely a szülői/anyai kompetenciák kialakítását/fejlesztését célozza (10 alkalom / 10 fő / csoport – projektidő alatt 3 csoport). Helyszín: Kalocsai Fegyház és Börtön.

3. Fókuszban az egészség: mindhárom bv. intézetben (8 alkalom, 10 fő / csoport – a projektidő alatt 4 csoport). Az egészséges életmódhoz szükséges tudás és készségek megszerzésének támogatása.

4. Fókuszban a szabadság: felkészülés/felkészítés a szabadulásra, a munka világára, a családi kapcsolatok pozitív működtetésére. Mindhárom bv. intézetben (12 alkalom 10 fő / csoport – a projektidő alatt 5 csoport).

5. Kommunikáció és önismeret: helyszín: az Állampusztai Országos Bv. Intézet, a Kalocsai Fegyház és Börtön (a projektidő alatt 2

csoport). 30 órás engedélyezett képzés, E-000363/2014/D004. Kommunikációs és önismereti kompetenciák fejlesztése/fejlődése a képzés alapcélja, mely igen fontos a munkaerő-piaci elhelyezkedés, valamint az életviteli, életvezetési készségek javulása szempontjából.

6. CsaládCsoport: a projektidő alatt 20 fő fogvatartott esetében, 1 fő / 4 alkalom (előkészítés, koordináció, lebonyolítás, utómunkálatok), összesen 80 ülés. A CsaládCsoport konfliktuskezelési módszer, lényege, hogy súlyos családi problémák esetén a döntéshozatal felelősségét és feladatát külső személy helyett a családra bízza, de egyúttal külső erőforrásokat is kínál a családnak arra, hogy elkészítse a konfliktusból kivezető út tervét.

7. Mentorálás, tanácsadás: mentorálás/tanácsadás a programidő alatt folyamatos, mindhárom bv. intézetben min. heti egy alkalommal proaktív részvétel. Kliens számára legalább kétheti egy alkalom/1 óra, időszak rögzítve megállapodásban. Emellett családmentorálásra is sor került a projekt ideje alatt (cca. havi 2 alkalom), a családok lakóhelyén.

8. Skype-s beszélgetések lebonyolítása: havi két alkalom projektidő alatt összesen 48 db. Szervezés után fogvatartott a bv. intézetben, VSA munkatárs pedig leutazik laptoppal és mobil internettel a hozzátartozók lakhelyére. VSA munkatárs és a bv. létrehozza a skype-s kapcsolatot, amelynek időtartama általában 1 óra. VSA munkatárs a skypes beszélő előtt és után folytat segítő beszélgetést a hozzátartozókkal (családmentorálás).

9. Családi Napok szervezése és lebonyolítása bv. intézetekben: a programban 1 alkalommal cca. 15 fő fogvatartott és hozzátartozói érintettek. Az Állampusztai Országos Bv. Intézetben, valamint a Kalocsai Fegyház és Börtönben, projektidő alatt 3-3, összesen 6 alkalommal. Az 1-1,5 órás beszélők helyett a projektidő alatt komplex program biztosítása valósul meg: 4 órás időtartamban kerül sor a találkozóra, melyet mindkét részről készülődés előz meg, majd szervezett/tematizált program lebonyolításra kerül sor.

 

 

Váltó-sáv Alapítvány

ÜLLŐI ÚT 42.
BUDAPEST, HUNGARY

+36 1 352 67 55