.
  
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 


 
 

logo_150px.jpg
üres logó

 

 

A programot az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja.

Váltó-sáv Alapítvány                                                           
1082 Budapest, Üllői út 42. 4. 1.
Tel.: +36 1 352-6755
web:    www.valtosav.hu
e-mail: alapitvany@valtosav.hu
szakmai vezető: Mészáros Mercedes
                           0670-362-7163

 

A Nagy Háború

A célcsoport és színtér: büntetés-végrehajtási intézetek, fogvatartottak és családtagjaik, hozzátartozóik, a bv. intézetben megforduló szakemberek, külső munkatársak, látogatók, továbbá a büntetés-végrehajtás munkatársai.

A megvalósítás helyszínei:

 • Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete, Tököl (fiatalkorú férfi fogvatartottak)
 • Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Kecskemét, előzetes felnőttkorú férfi fogvatartottak)
 • Márianosztrai Fegyház és Börtön (felnőttkorú férfi elítéltek)
 • Kalocsai Fegyház és Börtön (felnőttkorú női elítéltek)
 • Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, solti objektum (felnőttkorú férfi elítéltek)

 

Célok:

 • I. világháborúval kapcsolatos ismeretterjesztő interaktív előadássorozat megvalósítása speciális színtéren (büntetés-végrehajtás), speciális célcsoporttal (fogvatartottak)
 • az I. világháború eseményeit felidéző interaktív előadássorozat megvalósítása
 • az I. világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezet ébrentartása

Programidő: 2017. 10. 01. – 2018. 03. 31.

Program:

 • Ismeretterjesztő interaktív előadássorozat fogvatartottak számára (csoportos megvalósítás, 1 csoport/12-15 fő, 5 csoport/5 helyszínen, 1 csoport: 5 alkalom, 1 alkalom/3 óra)

A speciális célcsoport esetében jelentős ismeretdeficit tapasztalható, de kreatív, interaktív módszerekkel ezek az ismeretek pótolhatók. Ahhoz, hogy valaki aktív állampolgár legyen, nélkülözhetetlen a világtörténelem eseményeinek átlátása, az abból következő ok-okozati viszonyok feltérképezése. A konkrét, foglalkozásokon résztvevő célcsoporttagokon kívül élünk az ún. beporzás módszerével: zárkatársak, családtagok, kapcsolattartókhoz is eljut számos ismeret és világtörténelmi, -politikai összefüggés. Az egyes interaktív elemek konkrét ismereteket közvetítenek, továbbá transzverzális kompetenciákat fejlesztenek, mely része a társadalmi, kulturális sokszínűség és tudatosság területeinek.

Az ismeretterjesztő, interaktív előadássorozat részei a következők:

 • Bevezetés (időben és térben történő elhelyezés, ok-okozati összefüggések feltárása, alaptörténet, jelentősebb események és csaták, stb.
 • Az 1. világháború és a képzőművészet (csatajelenetek morfológiája, a harc szimbolikus eszközei, propaganda, műfajok és művek, művészek a világháborúban, stb.)
 • Az 1. világháború az irodalomban (Móricz Zsigmond Szegény emberek, Remarque Nyugaton a helyzet változatlan, Graves Isten hozzád, Anglia!, Hemingway Búcsú a fegyverektől, Young Drágám, tudatom Veled…, Henri Barbusse A tűz, stb.)
 • Az 1. világháború a filmművészetben (Nyugaton a helyzet változatlan, A nagy ábránd, Fegyverszünet karácsonyra, Hadak útján, Búcsú a fegyverektől, Az utolsó angol úriember, stb.)
 • Trauma és erőszak – szociálpszichológiai megközelítés (háborús lelki terhek és a feldolgozás lehetőségei, kulcsszavak: erőszak, trauma és annak kezelése, megfélemlítés, terror, befolyásolás, propaganda; a háború dehumanizáló hatása, a háborús neurózis, gránátsokk, a modern pszichológia kezdetei, bajtársiasság/szolidaritás, értékek, stb.)

 

A programtervnek megfelelően sor került olyan alkalomra is, ahol a gamification módszertanával, azaz társasjáték támogatásával közelítettünk a témához. Az alkalmazott játékok: Diplomacy, Rizikó.

Létszámadatok: a programba összesen 91 fő fogvatartott került bevonásra a következő megosztásban:

 • Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, solti objektum: 21 fő
 • Kalocsai Fegyház és Börtön: 16 fő
 • Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete, Tököl: 20 fő
 • Márianosztrai Fegyház és Börtön: 23 fő
 • Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet: 11 fő.

 

Fényképeket nem tudtunk az egyes alkalmakkor készíteni, mert ez tilos a büntetés-végrehajtási intézetekben.

Néhány fotó és cikk is megjelent:
http://bv.gov.hu/ismeretterjeszto-foglalkozasok-a-fogvatartottaknak
http://bv.gov.hu/fejleszto-szabadulasra-felkeszito-foglalkozasok-fogvatartottaknak.

Hatás, eredmény:

 • a célcsoport/résztvevők esetében a lehetőségekhez és ismeretekhez való hozzáférés bővült az 1. világháború témájában
 • értékek átrendeződése, többségi társadalom érték- és normarendszerének elfogadása/követése
 • pozitív érzelmek kialakulása az önfejlesztésben, önismeretben, önértékelésben;
 • tudatosság növekedett a célcsoport döntéseiben;
 • társadalmi kapcsolatok javulása;
 • a témában (1. világháború) aktivizálás, komplex és interaktív program lebonyolítás
 • a program során több kompetencia (transzverzális) fejlődött, ami a jogkövető magatartást eredményezi, ill. a társadalmi beilleszkedést segíti
 • fejlődött a résztvevők kreativitása, problémamegoldó készsége, a témafeldolgozások során pedig a világról szerzett ismereteik is bővültek
 • komfortzónából történő kilépés szintén fejlesztő, határok és teljesítmények megismerése személyiségfejlesztő hatású
 • társadalmi emlékek ébrentartása
 • közös értékek, történelmen és kultúrán alapuló európai identitás erősödött.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


HankookUnlocked projekt logo